15% dorosłych Polaków w ciągu ostatniego roku osobiście doświadczyło hejtu w Internecie, rozumianego jako obrażanie, wyzywanie, poniżanie, wyśmiewanie lub zniesławianie. Hejtu doświadczyła aż co czwarta osoba (24%) w wieku 18-24 lata.

Przeważa przekonanie, że u podłoża hejtu może tkwić brak satysfakcji z życia (37%), chęć zwrócenia na siebie uwagi i zyskania rozgłosu (33%), frustracja (32%) lub zazdrość (31%). Ale nie brakuje też głosów, że za hejtem stoją opłacone trolle lub boty (34%) i może on być związany z walką polityczną (27%). Co więcej, ponad połowa Polaków (58%) jest zdania, że obecnie za rządów PiS jesteśmy dla siebie mniej życzliwi i mniej się szanujemy, niż w przeszłości za rządów PO-PSL i jest to aż o 10 punktów procentowych więcej niż jeszcze 2 lata temu – tak wynika z badania przeprowadzonego dla ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Prawie co siódmy dorosły Polak (15%) twierdzi, że osobiście doświadczył hejtu w Internecie, czyli obrażania, wyzywania, poniżania, wyśmiewania lub zniesławiania. Stosunkowo częściej są to mężczyźni (19%) niż kobiety (11%). Najwięcej osób, które doświadczyły hejtu w Internecie, jest w grupie wiekowej 18-24 lat – aż co czwarta osoba (24%), oraz w grupie wiekowej 35-44 lata – prawie co piąta osoba (18%)

Cały artykuł >>>

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1050 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 17 – 20 września 2021 roku.  Metoda: CAWI.

Trackbacks/Pingbacks

  1.  1blacken