maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. marketingu politycznego
Uniwersytet Warszawski

.

[26.XII.2014]

Polacy woleliby premier Ewę Kopacz niż Jarosława Kaczyńskiego przy swoim stole świątecznym. Słaby rezultat uzyskał Leszek Miller. Wyniki tego okolicznościowego sondażu (pytano, z jakim liderem partyjnym chciał(a)byś usiąść przy świątecznym stole) porównywano z rezultatami grudniowych badań wizerunkowych. Ostatnich 5 błędów premier Ewy Kopacz nie rujnuje jej pozytywnego postrzegania, ale to ostatni dzwonek, aby zmienić złą strategię komunikacyjną. 

Badani niechętnie widzieliby jakiegokolwiek polityka przy swoim stole (43 proc. ogółu próby), na co wpływ mogą mieć afery przed świętami, źle świadczące o polskiej kulturze politycznej  (np. „kilometrówkowa”, „sałatkowa”).

Pozostali badani najchętniej wymieniali premier Ewę Kopacz jako polityka, z którym najchętniej by zasiedli przy świątecznym stole  (22 proc. wśród zamierzających głosować w wyborach). Dla porównania Jarosława Kaczyńskiego wskazało o 6 punktów procentowych mniej respondentów (16 proc. wśród głosujących).

swiatecznystol

Sondaż jest spójny z rezultatami poprzedniego badania wizerunkowego (przeprowadzonego na początku grudnia; patrz tabela poniżej). Premier Ewa Kopacz była najlepiej oceniana spośród wszystkich liderów partyjnych. Uzyskała najwyższy odsetek wskazań w jedenastu spośród dwunastu kategorii. Była dobrze postrzegana zwłaszcza pod względem wzbudzania zaufania, uczciwości, rozumienia potrzeb przeciętnych Polaków oraz lubienia. Tylko w jednym obszarze – patriotyzmu – większy odsetek respondentów wskazywał Jarosława Kaczyńskiego (41 proc. na prezesa PiS; 35 proc. na Ewę Kopacz).

wizerunekpolitykow

Premier Ewa Kopacz uzyskała dobre rezultaty w dwóch grudniowych badaniach, pomimo ostatnio popełnionych przez siebie błędów. Pierwszym była zła strategia przed wyborami samorządowymi (budowa własnego wizerunku, zamiast mobilizacji elektoratu PO). Drugim oddanie inicjatywy po wyborach Jarosławowi Kaczyńskiemu. Trzecim zbyt mały dystans wobec problemów Radosława Sikorskiego. Czwartym, sesja w tygodniku, z retuszem i lokowaniem produktów, która rozpoczęła dyskusję o kryzysie premier. Piątym zaś nominacje pełnomocniczek premier (dla Urszuli Augustyn, Beaty Małeckiej-Libery), które może są i kompetentnymi politykami, ale nie wiadomo do końca, jaką rolę pełnią w odniesieniu do konstytucyjnych ministrów. Są postrzegane jako „przyjaciółki Ewy Kopacz”; ponadto, to pomysł na dodatkową kontrolę działania resortów, co świadczy o słabości premier i chaosie kompetencyjnym. Jak wskazują rezultaty badań, te błędy jeszcze nie rujnują wizerunku, ale to ostatni dzwonek, aby tego uniknąć i uciec do przodu. Taką formą nie jest dzisiejszy, świąteczny wywiad premier. Nie rozwiązuje problemu, gdyż jest ona i tak dobrze postrzegana pod względem ciepła, zaufania (ciągle ocieplając wizerunek można przegrzać). W grudniowym badaniu wizerunkowym traciła pod względem skuteczności, politycznego przywództwa (- 3 punkty proc.) i na tym wymiarze powinna przebiegać ofensywa.

Siłą Ewy Kopacz jest słabość Jarosława Kaczyńskiego. Wśród głosujących w wyborach respondentów przy świątecznym stole widziałoby go 16 proc., ale w ogólnej próbie tylko 10 proc. (dwa razy mniej niż Ewę Kopacz). Od lat Jarosław Kaczyński gorzej wypada w kontraście do polityków PO (teraz Kopacz, wcześniej Tuska). Pozytywnie postrzega go niemal wyłącznie elektorat PiS (m.in. za patriotyzm 41 proc., uczciwość 32 proc., ale Jarosława Kaczyńskiego „lubi” tylko 19 proc. badanych, a to znaczy o 11 punktów proc. mniej niż sympatyków PiS).

Kolejne miejsce w sondażu zajmuje Janusz Korwin-Mikke (9 proc. wśród zamierzających głosować). Jest postrzegany jako ekscentryczna osobowość, więc respondenci chętnie widzieliby go przy swoim stole, gdyż budzi ich zainteresowanie.

Ciekawe, że Janusz Piechociński (8 proc. wśród zamierzających głosować) wyprzedził Janusza Palikota (6 proc.), a zwłaszcza Leszka Millera (6 proc.), który jest liderem partii o większym elektoracie. Wynik kolejnego badania wskazuje na wzmocnienie Janusza Piechocińskiego i PSL po sukcesie w wyborach samorządowych i kryzys Leszka Millera oraz jego formacji.

Pomiar został przeprowadzony w dniach 18-21 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1074 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Zobacz inne artykuły >>>

Skomentuj...