maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. marketingu politycznego
Uniwersytet Warszawski

.

[23.XII.2014]

Z którym z kandydatów na prezydenta Polski najchętniej usiadł(a)byś przy wigilijnym stole? Takie okolicznościowe pytanie, będące pośrednią miarą zaufania, bliskości, a także zainteresowania kandydatami na prezydenta, zadano w panelu Ariadna na grupie 1074 osób. Wyniki są spójne z poprzednimi badaniami, według których faworytem wyborów prezydenckich jest Bronisław Komorowski, co nie znaczy, że wykluczona jest ich druga tura.

Badani najchętniej wymieniali prezydenta Bronisława Komorowskiego jako polityka, z którym najchętniej by zasiedli przy wigilijnym stole  (37 proc. wśród wszystkich badanych, 42 proc. wśród osób zamierzających głosować).

wigilia

Sondaż jest spójny z rezultatami poprzedniego badania (http://tajnikipolityki.pl/nowe-badanie-komorowski-czy-duda-prezydentem/ patrz tabela poniżej), według którego Bronisław  to „dobry kandydat na prezydenta” (63 proc.), pasuje do wyobrażeń wyborców o tym stanowisku. Uczciwy (62 proc.), patriota (61 proc.), wzbudza zaufanie (60 proc.).

Kolejna odpowiedź respondentów, według popularności, to „z żadnym z kandydatów na prezydenta” nie zasiad(a)łbym przy wigilijnym stole. Wynik ten pokazuje, że m.in. ostatnie afery  („kilometrówkowa”, „sałatkowa”, itd.) mogą negatywnie wpływać na poziom zaufania do całej klasy politycznej, w tym kandydatów na prezydenta.

Sondaż przynosi bardzo słabe rezultaty dla Andrzeja Dudy (7% ogół respondentów, 11% w próbie zamierzających głosować). Dzieje się tak, pomimo kampanii organizowanej przez PiS, w której kandydat na prezydenta z ramienia tej partii, składa Polakom świąteczne życzenia przy wigilijnym stole. Powodem tak słabych rezultatów jest prawdopodobnie mała rozpoznawalność Andrzeja Dudy, co może się zmienić jeszcze do czasu wyborów.

W poprzednim badaniu wizerunkowym, gdzie było podkreślone, iż Andrzej Duda to kandydat PiS, okazało się, że jego oceny współgrają z atutami tej partii – jest postrzegany jako patriota (28 proc.), uczciwy (26 proc.). Natomiast wadą Andrzeja Dudy jest to, iż rzadko wskazywany jako „dobry kandydat na prezydenta” (21 proc.). Wyniki tych dwóch badań mogą świadczyć o tym, że elektorat PiS głosuje na swojego kandydata (w sumie może więc zebrać 30%), ale jeszcze nie ma on ukształtowanego wizerunku, jaka osobowość nie zbiera głosów wśród apolitycznych wyborców, nie budzi zainteresowania.

Komorowski czy Duda prezydentem (4gru14)

Biorąc pod uwagę to, że Andrzej Duda prawdopodobnie zbierze elektorat PiS, to druga tura wyborów zależy od tego, jakich kandydatów wystawią inne partie.

SLD ma problem z kandydatem, który zebrałby głosy kurczącego się elektoratu tej partii. W tym badaniu umieszczono Ryszarda Kalisza, ale ma on coraz mniejsze szanse, aby być kandydatem Sojuszu. Jego wynik (6% w całej próbie; 7% w próbie zamierzających głosować) jest gorszy niż Janusza Korwin-Mikkego (7% – w całej próbie; 7% w próbie zamierzających głosować; 9% wśród osób, które nie głosują w wyborach).

Z ogólnego badania wizerunkowego wynika, że zaletą  Ryszarda Kalisza jest kompetencja (30 proc. wskazań). Podobnie jak Andrzej Duda jest słabo oceniany jako „dobry kandydat na prezydenta” (12 proc.), a także jako „skuteczny przywódca” (12 proc.). Widać, że prezydent Komorowski silnie wpisał się Polakom we wzorzec roli  głowy państwa i  innym kandydatom będzie trudno przekonać do siebie.

Interesującą postacią jest nie tylko Janusz-Korwin Mikke, ale także Janusz Palikot (7%). Jako ciekawa osobowość jest relatywnie chętnie zapraszana do stołu wigilijnego, chociaż elektorat jego partii jest znacznie mniejszy. Obaj mają nikłe szanse na drugie miejsce w I turze wyborów. Ich start nie byłby jednak pozbawiony znaczenia. Jeśliby ewentualny kandydat Nowej Prawicy zebrał głosy swojego 4-5proc. elektoratu, a jeszcze kilka punktów proc. uzyskał Janusz Palikot, to mało prawdopodobna, ale możliwa jest druga tura wyborów.

Bronisław Komorowski zatem ma ogromne szanse by wygrać je już w pierwszej turze, ale nie może twierdzić (taki błąd popełnia otoczenie prezydenta), że nie ma z kim ich przegrać, gdyż arogancja nie zachęca nie tylko do głosowania, ale m.in. do zapraszania do wigilijnego stołu .

Pomiar został przeprowadzony w dniach 18-21 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1074 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Zobacz inne artykuły >>>

One Response to “Z którym z kandydatów na prezydenta najchętniej byś usiadł przy wigilijnym stole?”
  1. Anonim

    Z TA KURWĄ KOMÓROWSKĄ TO NAWET NIE CHCIAŁBYM SIĘ GÓWNEM PODZIELIĆ.

Skomentuj...