maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. marketingu politycznego
Uniwersytet Warszawski

/

/

[18.XI.2014]

1. Kopacz liderem

Premier Ewa Kopacz była najlepiej oceniana spośród wszystkich liderów partyjnych. Uzyskała najwyższy odsetek wskazań w 9 spośród 10 kategorii. Była dobrze oceniana zwłaszcza pod względem wzbudzania zaufania, uczciwości, rozumienia potrzeb przeciętnych Polaków, lubienia. Premier zyskiwała niemal na każdym wymiarze, np. patriotyzmu +11pp, siła + 7pp, zdecydowania + 6pp. Tylko w jednym obszarze – patriotyzmu – większy odsetek respondentów wskazywał Jarosława Kaczyńskiego (43%; zaś Ewę Kopacz 40%).To już drugi ranking, w którym Ewa Kopacz (180 pkt; wzrost o 23 pkt) wyprzedziła Jarosława Kaczyńskiego (131 pkt, wzrost o 3 pkt)*.

2. Jarosław Kaczyński – patriota, silny przywódca

Jarosław Kaczyński nie tylko był dobrze oceniany pod względem patriotyzmu, ale także i siły. Oceny prezesa na tych wymiarach przywództwa są podobne do liderki PO (nie ma istotnych statystycznie różnic). Większość zmian w ocenach Jarosława Kaczyńskiego jest nieistotna statystycznie. Zyskuje Ewa Kopacz, np. rozumie potrzeby Polaków (+5 pp, Jarosław Kaczyński – 3 pp), wyprzedzając go w domenach, które były zagospodarowane  przez prezesa PiS (skuteczny przywódca).

Warto zaznaczyć, że pomimo największego odsetka sympatyków PiS spośród elektoratów różnych partii, lider PiS jest oceniany gorzej niż Leszek Miller, pod względem lubienia, kompetencji. Jarosław Kaczyński ma charyzmę, wizerunek prawicowego lidera, ale trudno mu przyciągać nowych wyborców, zwłaszcza aideologicznych, czy zorientowanych bardziej centrowo. PiS opiera się na Jarosławie Kaczyńskim, ale też jest jej ograniczeniem w pozyskiwaniu nowych wyborców – chociaż ten problem jest mniejszy niż przed laty.

3. Leszek Miller – żelazny kanclerz, ale da się lubić

Leszek Miller zajmuje trzecie miejsce pod względem atrakcyjności wizerunku (125 pkt, + 4pkt) i niewiele ustępuje liderom rankingu, a zwłaszcza Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jest on dobrze oceniany pod względem siły (35% wskazań), korzystanie także jako skuteczny polityk. Jest też stosunkowo dobrze postrzegany pod względem otwartości, sympatii, czy kompetencji (biorąc pod uwagę trzy razy mniejszą proporcję sympatyków SLD w porównaniu do PiS). Jego słaba strona w oczach respondentów to uczciwość (21%).

Pomiędzy trójką liderów, a pozostałymi przywódcami partii, jest niemal dwukrotna różnica w liczbie punktów.

4. Janusz Piechociński – 72 pkt

Awansował na czwarte miejsce rankingu. Wyborcy PSL doceniają swojego lidera pod względem każdej cechy (zwłaszcza patriotyzmu), zaś inni raczej są impregnowani na zalety wicepremiera. W porównaniu do poprzednich badań nieco stracił pod względem skuteczności.

5. Janusz Palikot  – 64 pkt

Janusz Palikot jest dobrze oceniony pod względem tolerancji, otwartości, a także stosunkowo korzystnie na wymiarze siły. Słabą jego stroną  jest postrzeganie jego uczciwości oraz  kompetencji, zwłaszcza w sytuacjach tak trudnych jak czas kryzysu na Ukrainie.

6. „Fenomen” Janusza Korwin- Mikkego 56  pkt

Jest postrzegany przez swój elektorat, zwłaszcza młodych ludzi jako silna osobowość, patriota, a jednocześnie nie jest to „polityk  na czas kryzysu na Ukrainie”. Ta niespójność nie ma wpływu na sympatię, którą rodzi w tej grupie wyborców.


*W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla bycia dobrym przywódcą politycznym oraz ocenę danego polityka pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danego polityka. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych

.

Pobierz raport  >>> 

.

Zobacz inne artykuły >>>

Trackbacks/Pingbacks

  1.  generic viagra

Skomentuj...