Siłą Platformy Obywatelskiej w postrzeganiu respondentów jest kompetencja jej polityków na czas kryzysu gospodarczego (25% wskazań)  i bezpieczeństwa (24%; w szczególności kryzysu na Ukrainie – 22%). Ma też korzystny wizerunek przed wyborami samorządowymi – skuteczna w samorządach (21%), będzie dobrze gospodarować środkami unijnymi z przyszłej perspektywy (23%). Jeśli umieszczać PO na osi lewica –prawica, to prezentuje ona szerokie centrum. Ideologicznie partia ta jest postrzegana jako pragmatyczna, a jeśli jest oceniana jako liberalna to nie w klasycznej, ale współczesnej odmianie (zarządzanie gospodarką; a nie zmniejszanie podatków – tylko 9% wskazań; postęp społeczny 23%). Słabością tej partii jest mała wiarygodność (9%), rzadkie wskazania walki z korupcją (10%) oraz tzw. problem dystansu władzy: słabe rozumienie potrzeb przeciętnych Polaków (13%), umiejętność rozwiązywania problemów społecznych (12%).

Wizerunek Prawa i Sprawiedliwości jest spolaryzowany z imagem partii rządzącej. Wady PO to zalety PiS. Partię tę wyróżnia socjalna wrażliwość: rozumienie problemów przeciętnych Polaków (19%), troska o równe szanse dla wszystkich (17%), a także cechy charakterystyczne dla partii prawicowych praworządność (22%), walka z korupcją (21%). Istotna dla głównej partii opozycyjnej jest też najwyższa wiarygodność w realizacji obietnic wyborczych (13%). Połączenie socjalnej wrażliwości nie jest charakterystyczne dla partii prawicowych, ale niekiedy konserwatyzm światopoglądowy bywa łączony z modelem społecznej gospodarki rynkowej. Duży odsetek wskazań „dąży do zmniejszenia podatków” (21%) to wyraz oczekiwań redukcji obciążeń ze strony fiskusa, a nie neoliberalnego myślenia o gospodarce. Słabością PiS jest kwestia lubienia polityków tej partii (tylko 12%) – co ma znaczenie w pozyskiwaniu wyborców aideologicznych, często kierujących się emocjami. W tych obszarach, w których PO jest postrzegana korzystnie, wyraźnie traci główna partia opozycyjna – gwarant bezpieczeństwa (tylko 15%), partia na czas kryzysu (13%).

Trzecie miejsce pod względem siły wizerunków zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej (47 pkt). SLD jest liderem (wśród badanych partii) w zakresie zagadnień liberalnych światopoglądowo: postępu społecznego (17%), a także gwarancji państwa neutralnego światopoglądowo (17%).  Chociaż w próbie było więcej sympatyków PiS, to  SLD uzyskiwało  lepsze oceny pod względem lubienia (17%). Problemem wizerunkowym SLD jest to, że to PiS silniej niż ta partia lewicowa gospodaruje wrażliwość społeczną. SLD  jest relatywnie dobrze postrzegane pod względem troski o równe szanse dla wszystkich (15%),  ale skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych to tylko 11% wskazań respondentów, a rozumienie potrzeb przeciętnych Polaków – 13%. Partia wciąż „jest panną po przejściach”, gdyż jest nisko oceniana pod względem wiarygodności obietnic wyborczych (7%).

Polskie Stronnictwo Ludowe zajmuje czwarte miejsce pod względem siły marki (32 pkt). Gospodaruje przydatne cechy na czas wyborów samorządowych – skuteczne w nich działanie (13%). Jako partia rządowa zagospodarowała sobie relatywnie duży odsetek wskazań (biorąc pod uwagę niewielki elektorat) – kompetencji w kwestiach gospodarczych (12%). W odróżnieniu od PO ta kompetencja w polityce portfelowej jest połączona z dobrym zrozumieniem podstawowych potrzeb Polaków (10%). Problemem jest wiarygodność w realizacji obietnic (6%), a także mały odsetek wskazań – iż walczy z korupcją, działa transparentnie (4%).

Nowa Prawica ma najsłabszy wizerunek spośród badanych partii (23 pkt). Biorąc pod uwagę wielkość poparcia tej partii, wynik ten można interpretować tym, że popularność tej partii opiera się na osobie lidera Janusza Korwin-Mikkego. Nowa Prawica zgodnie z nazwą jest liberalna w kwestiach gospodarczych, co zdaje się dostrzegają sympatycy tej partii – dążenie do zmniejszania podatków wyróżnia tę partię (10%). Pozostałe cechy wskazywane są na poziomie nie przekraczającym poparcia tej partii. Szczególną jej słabością (dla partii konserwatywnej) jest niepewność – tylko 3% wskazuje jako gwarant bezpieczeństwa narodowego.

Pobierz raport

/

Zobacz inne artykuły >>>

/

/

Trackbacks/Pingbacks

  1.  generic viagra

Skomentuj...