[]
maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. marketingu politycznego
Uniwersytet Warszawski
.

.

[12.XI.2014]

Platforma Obywatelska ma najsilniejszą markę polityczną. Drugie w rankingu jest Prawo i Sprawiedliwość, ale poniosło starty wizerunkowe (-5pp). Powodem mogą być problemy związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu zaliczki na wyjazd do Madrytu przez  byłych posłów PiS A. Hofmana,  M.A. Kamińskiego, A. Rogackiego. PiS straciło m.in. na wymiarach „wiarygodności obietnic wyborczych” (-4 pp), „rozumienia potrzeb przeciętnych Polaków (-3pp), ale też jako „partia walcząca z korupcją” (-2 pp).

Platforma Obywatelska

To najsilniejsza marka polityczna wśród wyborców deklarujących chęć udziału w wyborach (151 punktów; bez zmian).*  To lider 10 spośród 17 z wymiarów. Ma korzystny wizerunek przed najbliższymi wyborami: sprawnie działa w samorządach (45proc.; +5pp)**, będzie dobrze gospodarować środkami unijnymi z przyszłej perspektywy (38proc.; – 3pp). Siłą Platformy Obywatelskiej w postrzeganiu („głosujących”) respondentów jest kompetencja jej polityków na czas kryzysu gospodarczego (40proc. wskazań)  i bezpieczeństwa (42proc.; w szczególności kryzysu na Ukrainie – 39proc.).

PO nie jest wolna od problemów wizerunkowych. Premier Ewa Kopacz przekonuje, że jest bliżej ludzi. To się udaje odnośnie samej premier (potwierdzają to wyniki badania –wizerunki polityków, Ewa Kopacz jest ich liderem), ale jak na razie w małym stopniu to przekłada się na postrzeganie PO. Dla cechy „politycy tej partii rozumieją problemy przeciętnych Polaków” w ocenach „głosujących” PO uzyskuje jedynie 29proc. wskazań (+2pp), PiS 32proc. (-3pp). Wrażliwość społeczna też nie jest domeną PO („troszczy się o równe szanse dla wszystkich”  PO 29proc., PiS 32proc.).

Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość to druga pod względem preferencji  marka polityczna wśród wyborców deklarujących chęć udziału w wyborach (137 punktów, – 5pp). Połowa wywiadów tego badania była realizowanych wówczas, gdy dyskutowano w mediach sprawę nieprawidłowości w pobieraniu zaliczek na wyjazd do Madrytu trzech byłych posłów PiS. Partia ta traci najwięcej na takich wymiarach jak wiarygodność w realizacji obietnic wyborczych (-4 pp), sprawności działania w samorządach (-5 pp), troszczeniu się o równe szanse dla wszystkich (-4 pp), jako gwarant bezpieczeństwa narodowego (-4pp). To może być tzw. efekt diabelski problemów wizerunkowych – straty są niespecyficzne, problemy rozlewają się na różne wymiary, partia cofa się do defensywy, nie eksponuje tego co było wcześniej jej zaletą. Źle to wróży tej partii zważywszy to, że sondażowo jest o krok za PO przed najbliższymi wyborami samorządowymi (na poziomie sejmików wojewódzkich).

Domeną partii jest praworządność (37proc. – 2pp), walka z korupcją (36proc., – 2pp). W badaniu w trakcie sprawy 3 posłów PiS traci na tych wymiarach, ale wciąż to domeny tej partii. Duży odsetek wskazań „dąży do zmniejszenia podatków” (34proc.) to wyraz oczekiwań redukcji obciążeń ze strony fiskusa, a nie neoliberalnego myślenia o gospodarce.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Trzecie miejsce pod względem siły wizerunków – wśród osób głosujących – zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej (114 pkt). SLD jest dobrze oceniany w zakresie zagadnień liberalnych światopoglądowo (ale utracił pozycję lidera na rzecz PO): postępu społecznego (30proc.; PO 38proc.), a także gwarancji państwa neutralnego światopoglądowo (28proc.; PO 35proc.).  Chociaż w próbie było więcej sympatyków PiS, to  SLD uzyskiwało  lepsze oceny pod względem lubienia (28proc.; PiS 26proc.).

Polskie Stronnictwo Ludowe

Zajmuje czwarte miejsce pod względem siły marki (75 pkt). Gospodaruje przydatne cechy na czas wyborów samorządowych – skuteczne w nich działanie (25proc.; + 2pp). W opinii 25 proc. (+6 pp) respondentów PSL troszczy się o interes Polski. Być może kryzys wizerunkowy ministra Marka Sawickiego posłużył nagłośnieniu tej partii wysiłków, jakie podejmuje w sytuacji rosyjskiego embarga na polską żywność? Trzeba jednak pamiętać, że oceny PSL – skuteczności w walce z kryzysem są niskie (13proc. +2 pp), zwłaszcza tym na Ukrainie (14proc., + 2pp), ale się poprawiły w porównaniu do poprzedniego pomiaru

Twój Ruch

(47 pkt) ma relatywnie korzystny wizerunek, biorąc pod uwagę nikłe poparcie społeczne. To dobre postrzeganie dotyczy kwestii liberalnych, np. gwarant państwa neutralnego światopoglądowo 18proc.. Zbliżają się wybory samorządowe, a sondaże zapowiadają klęskę Twojego Ruchu, co wiąże się ze słabym jego postrzeganiem w kwestiach ważnych dla  tej kampanii, np. sprawnością działania w samorządach (6proc. wskazań).

Nowa Prawica

Ma równie słaby wizerunek co TR, a większe społeczne poparcie (47 pkt). Biorąc pod uwagę wielkość poparcia tej partii, wynik ten można interpretować tym, że popularność tej partii opiera się na osobie lidera Janusza Korwin-Mikkego. Nowa Prawica zgodnie z nazwą jest liberalna w kwestiach gospodarczych, co zdaje się dostrzegają sympatycy tej partii – dążenie do zmniejszania podatków wyróżnia tę partię (18proc.). Pozostałe cechy wskazywane są rzadziej. Szczególną słabością NP (jako partii konserwatywnej) jest to, że tylko 7proc. wskazuje ją jako gwaranta bezpieczeństwa narodowego.

Szczegółowe rezultaty w raporcie z badania. Pobierz raport z badania >>>


* W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla wyboru partii oraz ocenę danego ugrupowania pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danej partii. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych.
** Oba pomiary zostały przeprowadzone metodą CAWI na ogólnopolskich próbach Polaków dobranych z panelu Ariadna. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Pomiar pierwszy został przeprowadzony w dniach 1 – 5 października 2014 roku na próbie liczącej N=1085 osób. Pomiar drugi został przeprowadzony w dniach 4 – 10 listopada 2014 roku na próbie liczącej N=1036 osób

.

Pobierz raport z badania  >>>

.

Zobacz inne artykuły >>>

.

.

 

Skomentuj...