maliszewski2222

dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. zachowań politycznych
Uniwersytet Warszawski

.

[22.VII.2015]

Liderem sondażu Ariadna jest Beata Szydło (32 proc. poparcia). Zyskuje w ocenach wyborców nie tylko ona, ale także depcząca jej po piętach Ewa Kopacz (26 proc. poparcia). Premier podczas urlopu Beaty Szydło rozpoczyna kampanię wizerunkową i dzięki temu uzyskuje m.in. przewagę  w Internecie. Kampania jest źródłem nie tylko pozytywnych komentarzy, ale i krytyki. Premier wciąż jest obiektem tzw. „internetowego hejtu”. Źródłem zysków PO i PiS jest pojedynek Szydło i Kopacz, jak również problemy nowych projektów politycznych, zwłaszcza Pawła Kukiza. Skąd one wynikają? Jak jego sympatycy oceniają premier Ewę Kopacz i Beatę Szydło?

Bieżące sondaże przynoszą niekiedy sprzeczne rezultaty, dlatego warto je uporządkować. Służy temu pokazanie średnich wyników (sondaży CBOS, Estymator, IBRiS, MB, TNS). Liderem lipca jest PiS i zyskuje w porównaniu do czerwca 4 punkty proc. Po kryzysowym czerwcu, zaufanie swoich ex-wyborców zaczyna odzyskiwać PO (+ 3 punkty proc.). Te zyski liderów wynikają ze strat Pawła Kukiza (-7 pp), z jego problemów ze zbudowaniem przekazu, struktur, opisywanych wcześniej błędów.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Zrzut ekranu 2015-07-23 o 00.09.03

Źródłem zysków PiS i PO jest także koncentracja uwagi wyborców na pojedynku Beaty Szydło i premier Ewy Kopacz. Potwierdzeniem są wyniki badania wizerunkowego. W  badaniu Ariadna zyskuje (w porównaniu do czerwca) jego liderka Beata Szydło (+ 4 pp), ale także depcząca jej po piętach premier Ewa Kopacz (+3 pp). Tracą zaś Paweł Kukiz (-4 pp) i Ryszard Petru (-2 pp). Pozostali liderzy mają mniejsze poparcie, nie mogą się przebić.

22

Beata Szydło wygrywa w badaniu wizerunkowym z premier Ewą Kopacz pod względem niemal każdej kategorii. Oczywiście, partyjni sympatycy wskazują jako najlepszych swoich liderów. Nie zawsze jednak tak jest, gdyż premier Ewa Kopacz zwyciężała wizerunkowo z Jarosławem Kaczyńskim. Nie bez powodu teraz PO stara się wypromować warszawski pojedynek jedynek – lidera PiS i szefowej PO. Dla PiS korzystne jest promowanie Beaty Szydło jako twarzy kampanii.

44

Jak wyjaśnić to, że PO zyskuje, chociaż premier Ewa Kopacz przegrywa w starciu z Beatą Szydło? Otóż trzeba pamiętać, że PiS musi zdobywać nowych wyborców, przebijać kolejne szklane sufiy  (obecnie 35 proc). To jest trudniejsze zadanie niż te PO, czyli odzyskiwanie zaufania ex-wyborców. Poparcie PO to obecnie około 25 proc., a partia w wyborach w 2011 roku miała 39 proc. wyborców. Jeśli scena polaryzowałaby się na zwolenników PiS (Beaty Szydło) i PO (Ewy Kopacz), to zyskuje na tym partia rządząca. Wprawdzie wyborcy PO już mieli wielokrotnie łamany kręgosłup (np. kwestia OFE), ale wciąż mogą zagłosować na partię Kopacz jako mniejsze zło niż PiS. Trudno spodziewać się, że PiS straci prowadzenie, ale te różnice pomiędzy PiS a PO mogą nieco zmaleć.

Na starej polaryzacji, ale w nowej odsłonie – pojedynku premier Ewy Kopacz i Beaty Szydło – tracą liderzy innych partii; patrz: tabela poniżej.

Zrzut ekranu 2015-07-23 o 00.45.11

Jeśli dalej trwałby proces rozpadu poparcia dla Pawła Kukiza, to ciekawe było prześledzenie ocen Ewy Kopacz i Beaty Szydło. Ogólnie lepiej postrzegana była Beata Szydło (zgodnie z tendencją większego przepływu do PiS niż do PO). Niemniej jednak na wymiarach siły, skuteczności, lepsza w ocenach okazała się premier Ewa Kopacz niż liderka PiS.

Zrzut ekranu 2015-07-23 o 00.50.13

Stratedzy PO zaskoczyli PiS tak wczesnym startem kampanii wizerunkowej premier Ewy Kopacz, gdy na urlopie była Beata Szydło. Wówczas w mediach zaczął pojawiać się Jarosław Kaczyński, tworząc korzystny dla niej kontrast. Po aktywnym politycznie czerwcu tylko Ewa Kopacz utrzymuje podobną liczbę komentarzy w Internecie, a odsetek komentarzy na temat Szydło maleje dwukrotnie (dane Newspoint).  Kampania jest źródłem nie tylko pozytywnych komentarzy, ale i krytyki. Premier wciąż jest obiektem tzw. „internetowego hejtu” (odsetek negatywnych komentarzy na jej temat jest największy – 30 proc.).

30fa3c0062224cfad6c53360a795375d

Badanie liczby komentarzy w Internecie, fot. Newspoint

Grecki kryzys, straty po burzach – w takich trudnych sytuacjach na ogół zyskują rządzący, gdyż częściej pojawiają się w mediach, mają też konkretne narzędzia rozwiązywania problemów (w Niemczech taki efekt jest określany jako „Kancler bonus”). Tym należy tłumaczyć lepsze oceny premier Ewy Kopacz niż Beaty Szydło na wymiarach przywództwa w elektoracie Pawła Kukiza. Ten wynik to także dobry przykład na to, aby pamiętać, że pozostały trzy miesiące kampanii. Może pojawić się wiele nowych wydarzeń, mających wpływ na rezultaty. Taki raport badawczy jest opisem danej sytuacji, oceną wpływu bieżących wydarzeń, a nie  prognozą jesiennych wyników.

Pomiar został przeprowadzony w dniach 10 – 15 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1053 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Pobierz raport: Panel wizerunkowy 10-15 lipca  >>>

Zobacz inne artykuły  >>>

Skomentuj...