Z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że aż 61 proc. Polaków słyszało, że marszałkiem Senatu został Tomasz Grodzki. że jedna trzecia ankietowanych jest zdania, iż nowy marszałek Senatu doda punktów Koalicji Obywatelskiej.

Na pytanie, czy nowy marszałek Senatu jest osobą godną zaufania, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 50 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 22 proc. ankietowanych. 28 proc. Polaków stwierdziło „trudno powiedzieć”.

Badani w zdecydowanej większości potrafili wskazać, do jakiej partii należy nowy marszałek Senatu. 70 proc. ankietowanych odpowiedziało poprawnie, że do KO. 15 proc. Polaków nie potrafiło wskazać ugrupowania, z którego wywodzi się polityk. 10 proc. błędnie zaznaczyło, że Grodzki związany jest z PiS. Jedna trzecia ankietowanych (33 proc.) uważa, że marszałek izby wyższej zwiększy popularność Koalicji Obywatelskiej wśród Polaków. Przeciwnego zdania jest 11 proc. badanych. 27 proc. respondentów uznało, że Grodzki nie będzie miał wpływu na popularność KO. 29 proc. ankietowanych odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Cały artykuł >>>

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla WP.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska N=1024 osoby. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 15 – 19 października 2019 roku. Metoda CAWI.