maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. zachowań politycznych
Uniwersytet Warszawski
 .

.

 
[23.2.2016]

Według sondażu Ariadna (z 21 lutego) Polacy są podzieleni względem zaufania wobec Lecha Wałęsy. Przeważają respondenci nieufni byłemu prezydentowi (40 proc; ufa 36 proc.). Duża część badanych wstrzymuje się z oceną, czy były prezydent był TW Bolkiem (52 proc.). Sądzą, że współpraca Lecha Wałęsy z SB była błędem, a gdyby przeprosił, to wciąż powinny być zapamiętane późniejsze zasługi byłego prezydenta. Sprawdzano także, czy sprawa prezydenta Wałęsy wpłynęła na ocenę wyników polskiej transformacji.

Zrzut ekranu 2016-02-23 o 12.46.08

IPN udostępnił teczki TW „Bolka”. Dzisiaj o godzinie 12 Instytut Pamięci Narodowej oddał do dyspozycji dziennikarzy i historyków pierwszy pakiet dokumentów znalezionych w domu Marii Kiszczak. Wśród materiałów znajdują się m.in. teczka personalna oraz teczka pracy TW „Bolek”, a także odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy podpisane przez Lecha Wałęsę.

Sprawa współpracy z SB prezydenta Lecha Wałęsy w latach 70-tych dzieli polskie społeczeństwo, wzbudza ogromne emocje. 21 lutego przeprowadzono sondaż Ariadna*, aby poznać pierwsze opinie Polaków na temat przeszłości prezydenta Lecha Wałęsy. 84 proc. badanych słyszało o sprawie przeszłości Lecha Wałęsy.

IPN podkreśla, że teczki TW Bolka są autentyczne, ale materiałów, w tym podpisu byłego prezydenta, wciąż nie zbadali biegli (np. grafolog). Polacy są podzieli względem zaufania wobec Lecha Wałęsy. Przeważają respondenci nieufni byłemu prezydentowi (40 proc). Co trzeci badany deklarował zaufanie legendzie Solidarności (36 proc.). Pozostali nie mieli zdania (Rys. 1.).

Na pytanie, czy zdaniem badanych Lech Wałęsa był TW Bolkiem, ponad połowa badanych (52 proc.) odpowiada, że nie wie, czeka na dowody. 35 proc. Polaków uważa, że były prezydent był TW Bolkiem. Opinię tę wyrażają przede wszystkim sympatycy PiS. Nieliczni (13 proc.) nie wierzą we współpracę Lecha Wałęsy z SB.

Zrzut ekranu 2016-02-23 o 12.46.37

Najciekawsza jest ocena faktu współpracy z SB i jej wpływu na ocenę dorobku legendy Solidarności.  Co sądzą badani, jeśli okazałoby się, że Lech Wałęsa został zarejestrowany jako TW Bolek w 1970 roku i współpracował z SB do 1976 roku? Najczęściej (24 proc.) badani twierdzili, iż współpraca była błędem, a gdyby Lech Wałęsa przeprosił, to wciąż powinny być zapamiętane późniejsze zasługi. 12 proc. badanych uważa, że współpraca przekreśla wszelkie jego zasługi.

Zrzut ekranu 2016-02-23 o 12.45.56

Ci co ufają Lechowi Wałęsie uważają, że współpraca na początku lat 70-tych nie ma zaczenia, ważne są tylko późniejsze zasługi (17 proc.). Dla 13 proc. współpraca na początku lat 70-tych nie ma znaczenia, ważne są tylko późniejsze zasługi.

Sprawdzano także, czy sprawa Lecha Wałęsy wpłynęła na ocenę polskiej transformacji. Ewentualna współpraca byłego prezydenta z SB będzie miała wpływ nie tylko na postrzeganie legendy Solidarności, ale także obecną politykę historyczną. W sondażu Ariadna od wielu miesięcy badana jest ocena 26 lat polskiej wolności. Jak na razie sprawa Lecha Wałęsy nie miała wpływu na tę ocenę (lub wpływ był paradoksalny – broniono tego dorobku). Należy jednak pamiętać, że większość badanych jeszcze czeka na potwierdzenie autentyczności podpisów Lecha Wałęsy, wstrzymuje się w swoich sądach. Dlatego pomiar opinii Polaków będzie powtórzony. Na wyniki też ogromny wpływ będzie miała debata publiczna. Zrzut ekranu 2016-02-23 o 12.48.37Zatem w przyszłym tygodniu zostanie zrelacjonowany proces kształtowania się poglądów Polaków zarówno odnośnie Lecha Wałęsy, ale również polityki historycznej i obecnych podziałów.

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego 21 lutego 2016 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1020 osób, dobranej z panelu Ariadna metodą CAWI. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.