Mimo nowego rozdania w parlamencie, wyborcy nie mają zbyt dużych nadziei na wyższą jakość pracy rodzimych posłów.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, tylko 18 proc. badanych wierzy, że Sejm i Senat będą pracować lepiej niż w poprzedniej kadencji. Co 10. respondent jest zdania, że polski parlament w nowej kadencji będzie pracował gorzej niż przez ostatnie cztery lata.

31 proc. badanych nie spodziewa się zmian w jakości pracy parlamentu. Co znamienne, aż 41 proc. ankietowanych nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

Mimo przegranych wyborów do Sejmu, więcej nadziei na lepszą pracę parlamentu mają sympatycy Koalicji Obywatelskiej – 30 proc. jej elektoratu spodziewa się poprawy w tej kwestii. Wśród wyborców PiS wspomniany odsetek wynosi 19 proc. Sympatycy partii Jarosława Kaczyńskiego częściej przewidują spadek jakości pracy Sejmu i Senatu (15 do 11 proc.).

 Cały artykuł >>> 

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla WP.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska N=1033 osoby. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 1-5 października 2019 roku. Metoda CAWI.