maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. zachowań politycznych
Uniwersytet Warszawski
 .

.

 
[04.04.2016]

PiS deklasuje inne partie pod względem wizerunku (34 proc.). Dzieje się tak, pomimo zmasowanej krytyki działań partii Jarosława Kaczyńskiego. Dla badanych ważniejsze jest rozwiązywanie problemów społecznych, bezpieczeństwo i siła państwa niż troska o standardy demokracji. Porównano wizerunki Nowoczesnej (16 proc.) i PO (15 proc.), a także SLD (7 proc.) i Razem (6 proc.). Na sporze partyjnym o Trybunał Konstytucyjny, dzięki kompromisowej linii, zyskuje Kukiz’15 (12 proc.).

.

W sondażu Ariadna (opis metody na dole)* badani oceniali wizerunek  partii pod względem 17 cech. Siłę wizerunku liczono jako średnią odpowiedzi na każde ze stwierdzeń.

Zrzut ekranu 2016-04-04 o 14.35.55

PiS  deklasuje inne partie pod względem wizerunku (34 proc.). Dzieje się tak, pomimo zmasowanej krytyki działania partii Jarosława Kaczyńskiego już nie tylko w zakresie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jak to możliwe? Scenariusz rządów tej partii jest jak u Hitchcock’a: najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie już tylko rośnie. Działania PiS w zakresie Trybunału Konstytucyjnego były krytykowane przez Komisję Wenecką, uruchomiona jest procedura praworządności Komisji Europejskiej. Administracja prezydenta Obamy wysyła sygnały świadczące o zaniepokojeniu tym, co się dzieje w Polsce.  Negatywne konsewkencje rozłamu prawnego i społecznego były już tu wielokrotnie opisywane http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sondaz-polacy-nadal-chca-kompromisu-kto-architektem/vljk7j#.VwIycIh_bpY.twitter.

Nie ma realnych działań służących rozwiązania tego problemu, a pojawiają się kolejne kryzysy i spory, m.in. ustawa o ziemi, nowa komisja dotycząca wyjaśnienia tragedii smoleńskiej i to co ostatnio najsilniej wzbudza emocje, czyli dyskusja o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.

Sprawdzono, jakie cechy są istotne dla badanych, gdy rozważają swoją decyzję o poparciu dla partii. Okazuje się, że dla badanych ważniejsze jest rozwiązywanie problemów społecznych (45 proc.), bezpieczeństwo (40 proc.), siła państwa (39 proc.), realizacja obietnic wyborczych (36 proc.) niż troska o standardy demokracji (24 proc.; patrz: Rys. 2). Polacy są „słabymi demokratami” – preferują silne rządy niż troskę o wartości takie jak działanie zgodnie z Konstytucją RP.

Zrzut ekranu 2016-04-04 o 14.37.04

PiS jest zdecydowanie najlepiej oceniane pod względem cech najważniejszych dla wyborców, stąd to utrzymujące się wysokie poparcie.  Najważniejsze dla wizerunki partii są te wymiary, wedle których wypada ona znacząco powyżej swojej średniej (34 proc.): praworządność (39 proc.), walka z korupcją (38 proc.), realizacja obietnic wyborczych (37 proc.), gwarant bezpieczeństwa (35 proc.), skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych (35 proc.). Niewątpliwie korzystny wpływ na te oceny (realizacja obietnic, rozumienie potrzeb wyborców)  miał start programu „Rodzina 500+”, który znów zyskał ogromną społeczną aprobatę http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sondaz-znow-optymizm-w-ocenach-500-ale-i-problemy/xxdlrr#.Vv4hQVpHO9c.twitter

Zrzut ekranu 2016-04-04 o 14.36.09

Łeb w łeb o drugą pozycję walczy Nowoczesna (16 proc.) z PO (15 proc.). Ta walka jest dodatkowym powodem komfortowej sytuacji PiS, gdyż partie te rywalizują o ten sam elektorat. Prowadzi to do tzw. efektu kanibalizmu, czyli redukowania wzajemnego poparcia, gdyż część wyborców się zniechęca jałowym sporem podobnych do siebie ugrupowań (potencjalny elektorat to około 40 proc., a Nowoczesna i PO mają w sumie 31 proc. poparcia). Jeszcze kilka miesięcy temu partia  Ryszarda Petru pełniła rolę lidera opozycji. Działał tu efekt świężości, polityków tej partii otaczał nimb nowości. Nie „zużyli się” jak była partia władzy. Teraz nie ma już tak wyraźnej różnicy, a przewagi często wynikają ze słabości PO (np. „walczy z korupcją” – ta przewga wynika z niskich ocen PO, które są konsekwencją afer w czasie rządów tej partii). PO nadal brakuje wiarygodności, rozumienia wyborców, lubianych liderów. Jedyne silne cechy, które pozostały, to cień dawnych zalet – partii dobrze wykorzystującej środki unijne, na czasy kryzysów (bezpieczeństwa, PO jako gwarant silnego państwa).

Zrzut ekranu 2016-04-04 o 14.36.21

Porównano także wizerunki SLD (7 proc.) i Razem (6 proc.). Partia Adriana Zandberga, dzięki m.in. pomysłowym akcjom w tracie sporu o Trybunał Konstytucyjny, a także protestom w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, próbuje przejąć inicjatywę na lewicy (patrz: Rys. 5. – ze względu na małe poparcie dla partii – oceny są związane z dużym błędem statystycznym, więc należy traktować je ostrożnie).

Zrzut ekranu 2016-04-04 o 14.36.40

Na sporze o Trybunał Konstytucyjny zyskuje Kukiz’15 (12 proc.). Powoli staje się regułą, że Paweł Kukiz punktuje w chwilach chaosu, dysfunkcjonalnych sporów, jako wybór osób niezadowolonych.

Zrzut ekranu 2016-04-04 o 14.37.20

PSL  na poziomie ocen około 5 proc, wciąż jest bez recepty na wyjście z wizerunkowego kryzysu.

.

* Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w dniach 25 – 29 marca 2016 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1059 osób, dobranej z panelu Ariadna metodą CAWI. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.