maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. zachowań politycznych
Uniwersytet Warszawski

.

[25.III.2015]

Ostatnie tygodnie kampanii prezydenckiej zdominował temat nieprawidłowości dotyczących działania SKOK. Wyniki badania firmy Ariadna dla tajnikipolityki.pl ukazują, że afera SKOK budzi umiarkowane zainteresowanie, połowa badanych nie jest w stanie wskazać, kto jest za nią odpowiedzialny politycznie, a jeśli już to czynią, to przypisują winę politykom Prawa i Sprawiedliwości (28 proc.), w mniejszym stopniu Platformy Obywatelskiej (13 proc.). Afera SKOK  może szkodzić nie tylko Andrzejowi Dudzie (35 proc.), ale także paradoksalnie prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu (33 proc.). Dla lidera kampanii zagrożeniem jest negatywny przekaz,  ponieważ prowadzi do utraty tzw. „miękkiego elektoratu”.

1skokapoparcie

Ponad połowa respondentów (52 proc.) nie  jest w stanie wskazać, kto jest odpowiedzialny politycznie za nieprawidłowości dotyczące działania SKOK. Jeśli już to czynią, to przypisują winę politykom Prawa i Sprawiedliwości (28 proc.), w mniejszym stopniu Platformy Obywatelskiej (13 proc.).

Ten relatywnie niewielki odsetek wskazań odpowiedzialności politycznej nie jest związany z dotarciem informacji. Aż 3/4 badanych odpowiada, że słyszały o tym, iż szef Komisji Nadzoru Finansowego poinformował o nieprawidłowościach dotyczących działania SKOKów, czyli Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Tylko 26 proc. badanych nie słyszało o tej sprawie.

Sprawdzano zatem, czy afera SKOK wzbudza zainteresowanie.

W jakim stopniu Ty osobiście interesujesz się sprawą nieprawidłowości dotyczących  działania SKOKów?W jakim stopniu Ty osobiście interesujesz się sprawą nieprawidłowości dotyczących działania SKOKów?, fot. www.tajnikipolityki.pl

Zainteresowanie jest umiarkowane, gdyż 40 proc. badanych deklaruje, że raczej inteersuje sie sprawą, a dużą uwagę przyciąga tylko 4 proc. respondentów.

Jak zatem traktować wynik, wedle którego aż 64 proc. badanych zamierzających wziąć udział w wyborach, traktuje tę aferę jako poważną?

Jak oceniasz sprawę nieprawidłowości dotyczących działania SKOKów, o których poinformował Szef Komisji Nadzoru Finansowego?Jak oceniasz sprawę nieprawidłowości dotyczących działania SKOKów, o których poinformował Szef Komisji Nadzoru Finansowego?, fot. www.tajnikipolityki.pl

Wynik ten interpretowany jest w ten sposób, że afera SKOKów jest silnie obecna w kampanii, definiowana jako ważna, ale osoby badane nie odnoszą jej do siebie. Nie widzą bezpośrednich skutków tej afery (a suma strat, choć duża, czyli ponad 3 miliardy, to wartość abstrakcyjna dla wyborców). Afera też wydaje im się złożona, nie do końca ją rozumieją, więc wina jest często przypisywana zgodnie z kluczem sympatii politycznych. Należy podkreślić, że odpowiedzialność w większym stopniu jest przypisywana politykom PiS (ale nie czyni tego nawet cały elektorat Bronisława Komorowskiego) niż PO (wykresy poniżej). Ponadto, problemem Andrzeja Dudy byłoby to, że 10 proc. jego zwolenników wskazuje winę polityków PiS. Trudno określić, czy wpłynie to jakoś na ich postawy wobec kandydata PiS.

Odpowiedzialność za aferę SKOK wg elektoratu p. Komorowskiego i A. DudyOdpowiedzialność za aferę SKOK wg elektoratu p. Komorowskiego i A. Dudy, fot. www.tajnikipolityki.pl

Co trzecia osoba badana przypisuje odpowiedzialność polityczną Andrzejowi Dudzie za nieprawidłowości dotyczące działania SKOK (w kampanii podnoszona jest kwestia blokowania ustawy wprowadzające nadzór KNF nad SKOK). Tylko 7 proc. jest zdecydowana w tej opinii, zaś 28 proc. raczej zdecydowana.

Odpowiadający (deklarujący udział w głosowaniu, N=798)Odpowiadający (deklarujący udział w głosowaniu, N=798), fot. www.tajnikipolityki.pl

Odpowiedzialność polityczną przypisują Andrzejowi Dudzie głównie sympatycy Bronisława Komorowskiego (46 proc.), z rzadka zaś obwiniają swojego kandydata zwolennicy PiS (5 proc.).

Odpowiedzialność A. Dudy wg. sympatyków tego kandydata i zwolenników p. KomorowskiegoOdpowiedzialność A. Dudy wg. sympatyków tego kandydata i zwolenników p. Komorowskiego, fot. www.tajnikipolityki.pl

Na tej samej zasadzie przypisywana jest odpowiedzialność za aferę prezydentowi Bronisławowi Komorwskiemu – 33 proc., a czynią to przede wszystkim sympatycy Andrzeja Dudy.

Odpowiadający - deklarujący udział w wyborachOdpowiadający – deklarujący udział w wyborach, fot. www.tajnikipolityki.pl

Afera SKOK  może szkodzić nie tylko Andrzejowi Dudzie, ale także paradoksalnie prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Liderowi kampanii może szkodzić negatywny przekaz,  ponieważ prowadzi do utraty tzw. „miękkiego elektoratu”, a więc sympatyków innych partii niż rządząca. Andrzej Duda zaś jest popierany przez elektorat PiS, więc straty mu nie grożą, a ewentualnie trudności w pozyskiwaniu wyborców niezdecydowanych, zwłaszcza w ewentualnej drugiej turze. Wyniki badania potwierdzają podręcznikową prawdę – liderom wyścigu prezydenckiego nie opłaca się negatywny przekaz w kampanii.

Pomiar został przeprowadzony w dniach 20  – 24 marca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1035 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Zobacz inne artykuły >>>

Skomentuj...