Ryszard Legutko, Joanna Kluzik Rostkowska, a może Anna Zalewska? W badaniu na panelu Ariadna Wirtualna Polska zapytała Polaków, kogo uważają za ministra edukacji „wszech czasów”

 

Na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko nazwa ministerstwa, ale również zakres jego działalności. Niektórzy ministrowie zajmowali się nie tylko oświatą, ale również sportem. Innym „dorzucano” naukę, a zabierano sport. W obecnym kształcie Ministerstwo Edukacji Narodowej funkcjonuje od maja 2006 roku. Od tego czasu mieliśmy pięciu szefów MEN: Romana Giertycha, Ryszarda Legutkę, Katarzynę Hall, Krystynę Szumilas, Joannę Kluzik-Rostkowską i Annę Zalewską.

 

Aż 65 proc. uczestników badania nie potrafiło wskazać, który z szefów MEN był ministrem edukacji „wszech czasów”. Co nie jest zaskoczeniem, wyborcy PiS wskazali na Annę Zalewską, a wyborcy Platformy Obywatelskiej na Joannę Kluzik Rostkowską. Pewnym zaskoczeniem jest to, że w obydwu tych grupach dużym uznaniem cieszy się Roman Giertych, który uplasował się u PiS i PO na drugim miejscu.

Wyniki GWP (8mar19)

Cały artykuł >>>


Badanie przeprowadzone dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna w dniach 8-12 marca 2018 roku. Próba ogólnopolska osób od 18 lat wzwyż (N=1074). Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.