maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. zachowań politycznych
Uniwersytet Warszawski
 .

.

 [06.05.2016]

53 proc. badanych sondażu Ariadna popiera działania Komitetu Obrony Demokracji. Negatywnie nastawieni są przede wszystkim wyborcy PiS. Zamykają się w oblężonej twierdzy, gdyż pozostałe elektoraty (łącznie z Kukiz’15) pozytywnie oceniają ideę KOD i manifestacji. Opozycja nie zyskuje poparcia, gdyż jest podzielona, a jej wyborcy oczekują koalicji. KOD zaś musi uważać na pułapkę zbyt dużego zaangażowania w partyjne rozgrywki.

Zrzut ekranu 2016-05-06 o 13.49.07

53 proc. badanych sondażu Ariadna popiera działania Komitetu Obrony Demokracji. Krytyczne postawy wyraża 35 proc. respondentów (Rys. 1.). Negatywnie nastawieni są wyborcy partii rządzącej. Dla KOD natomiast istotne jest to, że ma poparcie niemal całej opozycji (Rys. 2.). Nie tylko PO (77 proc.), .Nowoczesnej (82 proc.), ale i m.in. Kukiz’15 (67 proc.).

Zrzut ekranu 2016-05-06 o 13.49.13

Ten podział w ocenach KOD jest związany z postrzeganiem działań PiS wobec Trybunału Konstytucyjnego. Ponad połowa badanych (58 proc.) sondażu Ariadna twierdzi, iż PiS łamie standardy demokracji. Tylko 28 proc. jest przeciwnego zdania. Politycy PiS podejmują inicjatywy służące znalezieniu kompromisu (m.in. projekt nowej ustawy, zespół ekspertów), ale jak na razie nie przekonują one badanych. Co więcej, ten odsetek krytyków działań PiS się jeszcze powiększył.

Zrzut ekranu 2016-05-06 o 13.48.37

Pozytywnie jest oceniany pomysł, aby zademonstrować swoją niezgodę wobec działań PiS poprzez demonstrację uliczną. Manifestacja ma poparcie 55 proc. respondentów, negatywnie oceniana jest przez 30 proc. badanych. Wzorzec jest taki sam. Wyborcy PiS zamykają są w oblężonej twierdzy, a reszta pozytywnie ocenia ideę manifestacji.

Zrzut ekranu 2016-05-06 o 13.48.51

Należy jednak uważać z wyciąganiem wniosków na temat skutków protestów dla poparcia dla partii. Polacy mają dość konfliktu o Trybunał Konstytucyjny, poza sympatykami PiS, negatywnie oceniają w tej kwestii partię rządzącą. Okazuje się jednak, że większość wyborców w swoich decyzjach kieruje się bardziej portfelem, a mniej kwestią łamania standardów demokracji. Ponadto, poparcie dla opozycji nie rośnie, gdyż jej działania również są źle oceniane, a dodatkowo jest podzielona (więcej na ten temat tu: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sondaz-wizerunki-partii-nowoczesna-po-i-donald-tusk-jako-lider-opozycji/qmmpd4 ).

Sympatycy opozycji dostrzegają ten problem. Aż 72 proc. wyborców .Nowoczesnej i 66 proc. PO chce koalicji. Zatem obecne spory pomiędzy Grzegorzem Schetyną a Ryszardem Petru są niepotrzebne. Są tzw. „politycznym strzałem w kolano”.

Zrzut ekranu 2016-05-06 o 13.49.23

KOD zaś musi uważać na pułapkę zbyt dużego zaangażowania w patyjne rozgrywki. Według 53 proc. badanych KOD powinien pozostać tylko i wyłącznie ruchem społecznym.

Zrzut ekranu 2016-05-06 o 13.49.34

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w dniach  29 kwietnia – 4 maja 2016 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1083 osób, dobranej z panelu Ariadna metodą CAWI. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.