maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. zachowań politycznych
Uniwersytet Warszawski

.

[11.01.2016]

85 proc. badanych pozytywnie ocenia działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sondażu ARIADNA, na próbie n=1037 dorosłych Polaków. Oznacza to wzrost pozytywnych ocen o 6 punktów proc. w porównaniu do 2015 roku, pomimo politycznych sporów toczonych od lat na temat WOŚP. Zbadano także postawy wobec Jurka Owsiaka, jego politycznego zaangażowania.

ocen

Ogromna większość badanych ocenia pozytywnie działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (85 proc.). Oznacza to wzrost pozytywnych ocen o 6 punktów proc. w porównaniu do 2015 roku, pomimo politycznych sporów toczonych od lat na temat WOŚP. Ta inicjatywa obywatelska zyskuje coraz większe zaufanie, mimo trwającego w Polsce społecznego rozłamu, podczas którego niektórzy politycy próbują ideę WOŚP wykorzystać do własnych celów. Co roku Jurek Owsiak bije rekordy społecznego poparcia, w ilości zebranych pieniędzy. Niemniej jednak w części mediów społeczniościowych, a także tych, określających się jako „prawicowe”, wciąż obecna jest krytyka WOŚP. Argumenty negatywne, dotyczące WOŚP, przekonują mniejszość 8 proc badanych. Ta krytyka jest niszowa, nie dominuje w żadnym z elektoratów (najbardziej popularna jest w PiS, ale i tak 75 proc. ocenia ją pozytywnie).

Zrzut ekranu 2016-01-11 o 11.41.55

Działalność charytatywna dla większości Polaków jest wyrazem altruizmu, ale część społeczeństwa jest bardzo nieufna wobec zbiórek pieniędzy, obawia się malwersacji. Inaczej jest, gdy widzą konkretne owoce takiej działalności. Efekty akcji WOŚP to m.in. sprzęt medyczny z serduszkiem, zakupiony za około pół miliarda złotych. Każdy rodzic, otwierając książeczkę zdrowia swojego dziecka, na jednej z pierwszych stron widzi symbol WOŚP, sponsora badań przesiewowych. Aż 80 proc. badanych twierdzi, że WOŚP to inicjatywa, która jest potrzebna. To znakomity wynik w polskim społeczeństwie, z dużym odsetkiem osób roszczeniowych, świadczy o ogromnej wiarygodności WOŚP i bardzo pozytywnych ocenach.

potrze

W mediach popularna jest teza, iż działalność WOŚP, a zwłaszcza jej lider, polaryzuje społeczeństwo. Owszem, spór jest żywiołowo prowadzony w mediach społecznościowych, ale poza nimi, mamy do czynienia z większością pozytywnych ocen (80 proc.) i mniejszością krytyków (11 proc.).

ur

Spór wpisywany jest w ramy polityczne, a także ideologiczne. Wyniki badania ukazują, że ci politycy, którzy stanęli po stronie krytyków, rozminęli się z nastrojami społecznymi. Teza o polaryzacji na linii prawica-lewica też nie jest właściwa. Negatywne argumenty dotyczące działalności Jurka Owsiaka rozpalają część tzw. „prawicowej blogosfery”, bardzo aktywnej w przestrzeni medialnej, ale znajdują posłuch u niewielkiej części Polaków. Podobnie jest z zaangażowaniem politycznym. Większość nie jest w stanie wyrazić opinii na ten temat (47 proc.). Co czwarty respondent uważa, że Jurek Owsiak jest bezstronny (38 proc.). Bardzo niewielki wskazuje na zaangażowanie polityczne:  11 proc. ocenia, iż działania Jurka Owsiaka służą opozycji; 4 proc. uważa, że rządowi.

 

poli

Zalety działalności WOŚP to nie tylko sprzęt medyczny, ale także szkolenia, promowanie wolontariatu. Owoców WOŚP by nie było, gdyby nie charyzmatyczny lider – Jurek Owsiak. Podobnie jak każdy społecznik, traktuje swoich krytyków jako osoby rzucające mu kłody pod nogi. Popełnia błędy, negatywnie reagując na ową krytykę, m.in.: nie odpowiada na pytania dziennikarza i bezceremonialnie usuwa go z konferencji; wytacza proces blogerowi. Emocjonalne reakcje Jurka Owsiaka prowokowały niektórych do stawianie tez, iż może pownien jak dobry ojciec opuścić swoje dziecko, czyli WOŚP. Pamiętajmy jednak, że takie akcje żyją dzięki charyzmatycznym liderom, potrafiącym działać, gdy reszta jest bierna, ale także nie wolnym od przywar, po ludzku popełniającym błędy. Jurak Owsiak powinien też jak ognia unikać politycznego zaangażowania. Ważne, by WOŚP było akcją obywatelską ponad podziałami, dobrym przykładem współdziałania, mimo obecnego społecznego rozłamu.

.

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w dniach 07 – 10 grudnia 2016 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1031 osób, dobranej z panelu Ariadna metodą CAWI. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

.

Pobierz raport: Oceny WOŚP w 2016 >>>