Polityczny temat końca wakacji to sprawa byłego już wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka i tajnej grupy “Kasta”, gdzie sympatyzujący z PiS sędziowie mieli planować ataki na kolegów po fachu.

O ile temat rozgrzewa obserwatorów i uczestników polityki, to blisko połowa populacji o nim nie słyszała. Wśród wyborców PO 28 proc. badanych nie zna sprawy. W przypadku elektoratu PiS ten odsetek jest ponad dwukrotnie wyższy – 58 proc. To może oznaczać, że wyborcy partii rządzącej są odbiorcami mediów, które mniej informują o sprawie.

Postanowiliśmy też sprawdzić, jak wyborcy reagują na dwie konkurencyjne narracje. Pierwsza jest suflowana przez opozycję, która przekonuje, że dymisja Łukasza Piebiaka niczego nie rozwiązuje. Spytaliśmy, jak koordynowana przez wiceministra akcja hejtowania sędziów wpłynęła na ocenę Ministerstwa Sprawiedliwości. Według 57 proc. badanych – negatywnie, kolejne 21 proc. uznało, że nie miała wpływu, a 6 proc. oceniło te działania pozytywnie. Także w elektoracie PiS najczęściej wskazywano na negatywne oceny (44 proc.). Co 10. wyborca partii rządzącej uznał z kolei, że te wydarzenia pozytywnie wpłynęły na jego ocenę resortu sprawiedliwości. 82 proc. wyborców PO stwierdziło, że ich ocena działalności MS się pogorszyła, a 4 proc., że się poprawiła.

Druga ważna część naszego badania to ogólna ocena polskiego wymiaru sprawiedliwości i reform, które od jesieni 2015 r. realizuje Prawo i Sprawiedliwość. 43 proc. badanych oceniło je negatywnie, 27 proc. pozytywnie. Aż 30 proc. badanych nie potrafiło się określić. To też pytanie, na którym największe piętno odcisnęły podziały partyjne. 63 proc. wyborców PiS pozytywnie ocenia reformy, a tylko 8 proc. negatywnie. Zadowolonych jest tylko 6 proc. wyborców PO, a 80 proc. krytycznie ocenia zmiany w wymiarze sprawiedliwości.

Według 57 proc. badanych – negatywnie, kolejne 21 proc. uznało, że nie miała wpływu, a 6 proc. oceniło te działania pozytywnie. Także w elektoracie PiS najczęściej wskazywano na negatywne oceny (44 proc.). Co 10. wyborca partii rządzącej uznał z kolei, że te wydarzenia pozytywnie wpłynęły na jego ocenę resortu sprawiedliwości. 82 proc. wyborców PO stwierdziło, że ich ocena działalności MS się pogorszyła, a 4 proc., że się poprawiła.

Cały artykuł >>>

Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1043 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 23 – 27 sierpnia 2019 roku.