Najtragiczniejsza wojna XX wieku wciąż odciska swoje piętno na polityce. A jaki jest jej wpływ na stosunki między narodami, między obywatelami państw, które stały po dwóch stronach frontu. Sprawdziliśmy.

W ostatnich latach można zauważyć nasilenie narracji historycznej sugerującej, że sprawcza rola Niemiec w wywołaniu II wojny światowej powinna mieć wpływ także na obecną politykę i na stosunek Polski do tego kraju.

Co na to społeczeństwo?

Dokładnie jedna czwarta badanych jest stwierdziła, że pamięć o 1939 r. negatywnie wpływa na ocenę Niemców. 4 proc. jest przeciwnego zdania – uważa, że wpływa pozytywnie, a kolejne 19 proc. nie potrafi tego ocenić. Elektorat PiS jest bardziej negatywnie nastawiony do Niemców, choć i tu niemal 50 proc. badanych przekonuje, że II wojna światowa nie wpływa na ich dzisiejszą ocenę tego narodu. 36 proc. stwierdziła, że wpływa negatywnie, a 4 proc., że pozytywnie.

Historycy II wojny światowej podkreślają, że tak szybkie zajęcie Polski przez III Rzeszę było możliwe także dzięki braku reakcji naszych sojuszników, przede wszystkim Francji i Wielkiej Brytanii. Tutaj także dominującą odpowiedzią “nie ma wpływu na moją obecną ocenę tych narodów” (49 proc. badanych).

Cały artykuł >>>

Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1043 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 23 – 27 sierpnia 2019 roku.