/
Tomasz_Jurkiewicz
dr Tomasz Jurkiewicz
Statystyk
Uniwersytet Gdański
[]

maliszewski2222

dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. marketingu politycznego
Uniwersytet Warszawski
/
/
[24.X.2014]

PiS i PO remisują w sondażach, ale to oznaczałoby symboliczne zwycięstwo PO, gdyż ta prtia wygrałaby pod względem liczby mandatów w 9 województwach (PiS w 7), a mogłaby rządzić nawet w 12.

Według najnowszego sondażu poparcia partii w wyborach samorządowych IBRiS dla Rzeczpospolitej  PO i PiS zdobyłyby po 30 proc. głosów. Komitety lokalne popiera 9 proc. badanych, podobnie SLD, zaś PSL 7. Remis pomiędzy PO a PiS oznaczałby sytuację patową zarówno dla Ewy Kopacz, jak i Jarosława Kaczyńskiego. Premier chciałaby potwierdzić w wyborach samorządowych, że nowe otwarcie Platformy to nie tylko tymczasowy wzrost słupków w sondażach. PiS chciałoby zredukować ten „efekt Kopacz”, gdyż wtedy miałoby lepszą pozycję startową przed wyborami parlamentarnymi.

PiSowi grozi widmo 8 przegranych wyborów. Remis w poparciu oznaczałby realną wygraną PO z dwóch powodów. Zgodnie z modelem opierającym się na wyborach samorządowych 2010 roku i ostatnich wyborach do Europarlamentu, w przypadku remisu, głosy rozkładają się korzystniej dla PO, gdyż wygrywa ona pod względem liczby mandatów w 9 województwach.

Symulacja podziału mandatów na podstawie sondażu IBRiS:

Remis_oznacza_przegrana_PiS

Drugi czynnik to kwestia rządzenia, a PiS ma małe zdolności koalicyjne. Prawdopodobnie będzie rządzić tylko w czterech województwach (podlaskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim), gdzie miałoby wg symulacji większość samodzielną. SLD, PSL raczej będą wchodzić w koalicję z PO niż PiS. Zatem PO rządziłaby samodzielnie lub w koalicjach w 12 województwach.

Wg symulacji PO wygrywa i rządzić może samodzielnie w dolnośląskim (koalicja z prezydentem Dutkiewiczem), pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W koalicji z PSL w mazowieckim i wielkopolskim, z SLD w kujawsko-pomorskim, lubuskim, śląskim i także w wielkopolskim. W łódzkim i świętokrzyskim potrzebna byłaby koalicja z PSL i SLD zaś w opolskim z komitetem lokalnym.

PiS samodzielnie mógłby rządzić w lubelskim, małopolskim, podkarpackim i podlaskim, mógłby także współrządzić w koalicjach w kujawsko-pomorskim i lubuskim z SLD, w łódzkim i świętokrzyskim z PSL lub SLD, mazowieckim z PSL, w opolskim i śląskim z mniejszością niemiecką/RAŚ i SLD oraz w wielkopolskim z PSL i SLD.

W porównaniu z 2010 roku ogromnie tracą SLD i PSL. W przypadku tej ostatniej partii, niezwykle aktywnej w samorządach, cztery lata temu obserwowano duże niedoszacowanie sondażowe.

Z uwagi na obserwowane w poprzednich wyborach różnice między sondażami a ostatecznymi wynikami wyborów zdecydowano się na wyniki sondażu nałożyć korektę. Punktem wyjścia do obliczenia współczynników korygujących były różnice między wynikami sondaży sejmowych a wynikiem wyborów samorządowych w 2010 r.

Symulacja podziału mandatów po korekcie (http://tajnikipolityki.pl/po-wygrywa-z-pis-96-korekta-na-niedoprzeszacowanie-sondazy/)

Remis_oznacza_przegrana_PiS_2

Wyniki skorygowane dają znacznie więcej radnych PSL kosztem PO i PiS, ale obraz ogólny nie ulega większym zmianom, wprawdzie PO traci samodzielną większość w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim ale może tam rządzić w koalicji z PSL za to w kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim i świętokrzyskim wystarczy do koalicji sam PSL. Z kolei w przypadku PiS rządzenie poza czterema województwami gdzie ma samodzielną większość wymagałoby trudniejszych koalicji. W kujawsko-pomorskim i lubuskim musiałby przyciągnąć i SLD i PSL, w łódzkim i mazowieckim wyłącznie z PSL. W warmińsko-mazurskim gdzie w tym wariancie PO nie ma samodzielnej większości pojawiłaby się możliwość koalicji z PSL.

Niepewny jest też wynik komitetów lokalnych. Istniejące przesłanki wskazują, że podobnie jak 4 lata temu nie zbiorą zbyt dużej liczby mandatów w skali kraju (w 2010 roku osiągnęły łącznie prawie 15%, ale dało to zaledwie 20 mandatów, czyli 3,6% wszystkich ), choć mogą języczkiem u wagi w tworzeniu koalicji większościowej w niektórych województwach.

Podobnie jak w tegorocznych  wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS i PO idą łeb w łeb. Przy remisie poparcia politycy PiS będą przekonywać, że partia zyskała w porównaniu z 2010 roku (wtedy zwyciężyła w 2 województwach). PiS, aby zwyciężyć musi znacząco zwiększyć poparcie, gdyż przy obecnych sondażach efekt psychologiczny byłby korzystny dla Ewy Kopacz.

/

Zobacz inne artykuły >>>

/

/

Trackbacks/Pingbacks

  1.  Trendy na dwa tygodnie przed wyborami: PO o włos przed PiS | Tajniki Polityki
  2.  generic viagra

Skomentuj...