maliszewski2222

dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. zachowań politycznych
Uniwersytet Warszawski
.

.

[15.IX.2015]

Firma Newspoint zbadała liczbę komentarzy w Internecie, ich wydźwięk, a także odsetek wpisów „hejterskich” dla partii oraz ich liderów. Premier Ewa Kopacz była liderką liczby komentarzy o wydźwięku negatywnym, z których aż jedna trzecia była internetowym „hejtem”. Premier wyprzedziła w tym rankingu Beatę Szydło i Jarosława Kaczyńskiego. Dodatkowo, firma Ariadna przeprowadziła sondaż, w którym sprawdzano, czy premier Ewa Kopacz jest obciążeniem dla PO, a jeśli tak, to czy partia rządząca ma kim ją zastąpić?

Jednym z powodów przegranej w czerwcowych wyborach prezydenta Bronisława Komorowskiego były źle zaplanowane działania w mediach społecznościowych i „internetowy hejt”. Podjęliśmy próbę monitorowania, który z polityków jest podczas kampanii parlamentarnej obiektem „hejtu”. Zdefiniowaliśmy go jako obraźliwe, emocjonalne, komentarze, które są przejawem złości, agresji i nienawiści.

Firma Newspoint zrealizowała niniejsze badanie już drugi raz, miesiąc po miesiącu, aby sprawdzić, czy wraz z rozwojem kampanii nie natęża się nienawiść w Internecie. Szczegółowy opis badania oraz dane znajdują się na www.tajnikipolityki.pl

Badanie było realizowane w trzech krokach. Po pierwsze, w internetowej próbie program komputerowy automatycznie zliczał komentarze dotyczące partii i ich przywódców. Najczęściej dyskutowano o premier Ewie Kopacz (66 tys. wzmianek), znaczniej rzadziej o jej konkurentce Beacie Szydło (9 tys), czy mniej aktywnym podczas kampanii Jarosławie Kaczyńskim (7 tys).

Duża większa liczba komentarzy, świadcząca o zainteresowaniu, inicjatywie, byłaby korzystna dla premier, gdyby nie drugi wskaźnik. Firma Newspoint zbadała wydźwięk emocjonalny komentarzy, czy są pozytywne lub nie, a zliczał je komputerowy program. Premier Ewa Kopacz jest zdecydowanym liderem negatywch wypowiedzi, krytycznych ocen. Nie tylko Beata Szydło nie wzbudza takich kontrowersji, ale także znany z umiejętności wzbudzania skrajnych emocji – Jarosław Kaczyński.

Slajd1

W trzecim kroku badacze firmy Newspoint analizowali odsetek „hejtu” dla tych trzech wybranych polityków. W tym celu wylosowano próbę po 300 komentarzy dla każdego polityka. Negatywne komentarze klasyfikowali, czy są „hejterskie”, a więc jako obraźliwe, emocjonalne; przejaw złości, agresji i nienawiści. Znów liderką „hejtu” była premier Ewa Kopacz (37 proc.). Ponadto, okazuje się, że z miesiąca na miesiąc rośnie odsetek wpisów o charakterze nienawistnym i dotyczy to każdego z polityków.

Wyniki dla partii układają się nieco w inny wzorzec. To PiS wzbudza więcej zainteresowania niż PO, ale komentarze na temat tej partii są mniej negatywne. „Hejt” dotyczący PO był silniejszy niż PiS.

Slajd2

Wyniki poprzedniego badania były powszechnie komentowane w Internecie. Niektórzy bronili hejtu, jako sposobu wyrażania negatywnych emocji, zasłużonej krytyki. W analizowanym przez Newspoint komentarzach zdania klasyfikowane jako „hejt” nie były merytoryczne, niczego nie wnosiły, łamały podstawowe normy kulturowe. Nie ma dla nich obrony i nie powinno być dla nich nigdzie miejsca, a jeśli jakaś partia celowo je propaguje, to zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny społecznie.

Wyniki badania Newspoint mogą być niepokojące dla premier Ewy Kopacz. Być może dotyczą jej te same problemy co prezydenta Bronisława Komorowskiego podczas przegranych wyborów. Szefowa PO bierze na siebie ciężar kampanijnej walki i staje się główną twarzą PO. Być może tak jak kiedyś prezes Jarosław Kaczyński, którym straszono podczas kampanii, tak teraz premier Ewa Kopacz stała się obciążeniem dla swojego ugrupowania. Dlatego też w sondażu Ariadna sprawdzono tę kwestię.

„Czy Platforma Obywatelska (PO) powinna zmienić swojego lidera, czyli premier Ewę Kopacz?” – ze zdaniem tym zgodziło się 51 proc. badanych, zaś 21 proc. była przeciwna. Ważna tutaj jest jednak opinia wyborców PO, gdyż to ich ma mobilizować lider: 29 proc. była za zmianą, zaś 49 proc. za pozostawieniem w tej roli Ewy Kopacz.

Zrzut ekranu 2015-09-18 o 10.31.45

Podobnie jak przywódca PiS, premier Ewa Kopacz ma duży negatywny elektorat. Zatem odpowiadając na pytanie o najlepszego przywódcę dla PO, badani najczęściej jej nie wskazują, ale ministra Grzegorza Schetynę.

Zrzut ekranu 2015-09-18 o 10.32.05

W samym sercu kampanii ważne jest, kto jest najlepszym przywódcą dla sympatyków tego ugrupowania. Zdecydowana większość sympatyków PO wskazuje na premier Ewę Kopacz (60 proc.).

Zrzut ekranu 2015-09-18 o 10.32.19

Zmiana lidera partii na ostatniej prostej kampanii jest political fiction. Nie byłby to racjonalny scenariusz. Dla poprawności wnioskowania zapytano jednak, czy zmiana przewodniczącej PO czyli premier Ewy Kopacz wpłynęłaby na stosunek osoby badanej do tej partii? Tylko 12 proc. respondentów stwierdziło, iż rezygnacja premier zachęciłaby do głosowania na PO. Wśród sympatyków tej partii 20 proc. wskazywało, że zmiana przywództwa zadziałaby na nich mobilizująco.

Zrzut ekranu 2015-09-18 o 10.32.33

Nie ma teraz dykusji o zmianie przywództwa w PO. Natomiast te rezultaty mogą być wskazówką, że nie do końca dobrym pomysłem (z perspektyw szans wyborczych) jest oparcie kampanii PO niemal całkowicie na osobie Pani Premier (przykładem porażka ze strategią kolej na Ewę).

Nie zawsze tak musi być, iż lider partii dominuje jej kampanię. Przykładem jest PiS. Prezes Jarosław Kaczyński przez wiele lat był charyzmatycznym przywódcą dla żelaznego elektoratu tej partii, ale zniechęcał do siebie innych wyborców. Teraz wycofał się w cień. Twarzą kampanii uczynił Beatę Szydło.

Za późno dla PO na radykalne zmiany strategii. Pewne korekty w kampanii wydają się jednak potrzebne. Można prowadzić ją bardziej jako drużyna, bardziej programowo, bardziej koncentrować na problemach, mniej zaś personalizować etc. W każdym razie PO potrzebuje pomysłów, aby kampania nie przekształciła się w plebiscyt nad PO i premier Kopacz. Wtedy osoby niezadowolone zagłosują przeciw PO na opozycję, chociaż nie jest im ideowo bliska.

.

*Badanie przeprowadzono w dniach 7-10 września 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1053 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości.

.

Pobierz raport: Kampania wyborcza 2015>>>

.

pis i po 30 SZ PEK 30

Skomentuj...