Konstytucję należy pozostawić bez zmian lub dokonać w niej jedynie niewielkich korekt. Tak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego na panelu Ariadna.

Jeśli prezydent liczył, że Polacy będą chcieli gruntownej przebudowy Ustawy Zasadniczej, to może być rozczarowany. Okazuje się, że ponad 50 proc. badanych nie widzi potrzeby tworzenia całkowicie nowych zapisów. „Należy zostawić obecną Konstytucję w Polsce bez żadnych zmian” – tak stwierdziło 29 proc. uczestników sondaż. 27 proc. uznało, że „należy nieco zmienić obecną Konstytucję”. Za napisaniem nowej jest tylko 14 proc. Duża, bo 30 proc. grupa, nie ma wyrobionego zdania.

Zrzut ekranu 2018-07-26 o 11.09.20

Jedno z pytań prezydenta dotyczyło tego, kto powinien mieć największą władzę w Polsce. 51 proc. grupa badanych – nie potrafiła udzielić na to pytanie odpowiedzi. 22 proc. ankietowanych chciałaby wzmocnienia konstytucyjnej pozycji prezydenta. Za pozostawieniem aktualnego układu w Polsce jest 20 proc. badanych. Z kolei za systemem gabinetowym, czyli wzmocnieniu pozycji premiera opowiedziało się jedynie 7 proc. uczestników sondażu (to swoistego rodzaju wotum nieufności dla rządzącej ekipy PiS).

 

Cały artykuł >>>

Zrzut ekranu 2018-04-18 o 15.07.43

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla WP na panelu Ariadna w dniach 13-16 lipca 2018 roku. Próba ogólnopolska osób od 18 lat wzwyż (N=1051). Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI

Ariadna  to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl