Gdyby zależało to od ankietowanych, pierwsza dama pozostałaby bez wynagrodzenia. Aż 60 proc. pytanych uważa, że pensja małżonce prezydenta nie powinna przysługiwać. Taki pogląd przeważa nawet wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.

 

Jeśli już ankietowani godzili się na wypłatę, nie byli zbyt hojni. Najwięcej, bo 40 proc. pytanych, uważa że pensja powinna być na poziomie średniej krajowej, a 28 proc. jest zdania, że prezydentowa powinna zadowolić się pensją minimalną.

WP_Smolensk18

 

 

Cały artykuł >>>


Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla WP na panelu Ariadna w dniach 6-9 kwietnia 2018 roku. Próba ogólnopolska osób od 18 lat wzwyż (N=1059). Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI

Ariadna  to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl