Tajniki Polityki objęły patronatem 10 edycję badania reputacji polskich marek. Premium Brand zbada reputację marek i firm obecnych na polskim rynku oraz wybierze Marki Wysokiej Reputacji.

Realizowany regularnie od 2006 roku Premium Brand to projekt badający reputację marki i traktujący ją jako mierzalny wskaźnik przewagi konkurencyjnej. Celem projektu jest wsparcie działań promocyjnych marek i firm o wysokiej reputacji. Metodologię badania reputacji opracowała profesor UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych oraz założycielka Domu Badawczego Maison.

W tegorocznej edycji badanie na reprezentatywnej próbie polskich konsumentów przeprowadzi Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Próba będzie liczyć minimum 2500 osób. Co najmniej 500 respondentów oceni każdą markę na pięciu wymiarach: zaufanie wobec marki, atmosfera medialna, społeczne zaangażowanie, marka/firma jako pracodawca, referencje (lojalność), na podstawie których zbudowany zostanie globalny wskaźnik reputacji.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do 15 marca 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie projektu: www.premiumbrand.com.pl

prem brand

 

Zobacz inne artykuły >>>

.

Skomentuj...