maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. marketingu politycznego
Uniwersytet Warszawski

.

[14.I.2015]

Premier Ewa Kopacz jest wciąż liderem sondażu wizerunkowego, ale ponosi straty – wynika z badania przeprowadzonego przez dr hab. Norberta Maliszewskiego, realizowanego przez panel Ariadna dla www.tajnikipolityki.pl. Straty premier interpretowano jako efekt sporów społecznych, podczas których rząd popełnia liczne błędy.

Premier Ewa Kopacz była najlepiej oceniana spośród wszystkich liderów partyjnych. Uzyskała najwyższy odsetek wskazań w dziesięciu spośród dwunastu kategorii. Była dobrze postrzegana zwłaszcza pod względem wzbudzania zaufania, uczciwości, czy lubienia. Tylko w dwóch obszarach, większy odsetek respondentów wskazywał Jarosława Kaczyńskiego: 1) patriotyzmu  (44 proc. na prezesa PiS; 29 proc. na Ewę Kopacz), 2) siły i zdecydowania (32% proc. Jarosław Kaczyński, 31 proc. Ewa Kopacz). Szczegółowe rezultaty są zaprezentowane w tabeli poniżej.

tabelawizerunkipolitykow

Z poszczególnych ocen stworzono ogólny wskaźnik – siły wizerunku polityka.* Ewa Kopacz (146 punktów) wciąż wyprzedza Jarosława Kaczyńskiego (124 punkty), ale straciła w porównaniu do grudnia aż 34 punkty.

wizerunekkopacz

Bardziej wyraziste są straty premier, gdy porówna się wskazania w poszczególnych wymiarach. Badanie było realizowane w okresie sporu rządu z lekarzami. Wprawdzie pożar został ugaszony, minister Arłukowicz porozumiał się z Porozumieniem Zielonogórskim, ale zostały zgliszcza – odium problemów pacjentów, negatywnych emocji spadło na premier.  Pani premier straciła pod względem „rozumienia potrzeb przeciętnych Polaków” aż 7 punktów procentowych (31 proc. wskazań). Niemal zrównał się z nią na tym wymiarze Jarosław Kaczyński (29 proc.). Co więcej, obecne strajki górników mogą przysparzać mu kolejne punkty i można się spodziewać, iż ta różnica pomiędzy nim a premier będzie jeszcze mniejsza.

Jarosław Kaczyński stosuje wilcze prawo opozycji i domaga się zachowania wszystkich kopalń, wspiera górników. Nie baczy na to, że kopalnie, przy spadku cen węgla, ogromnych kosztach wydobycia, przynoszą straty (te 4 do wygaszenia w zeszłym roku około 800 milionów). Kompania Węglowa wymaga restrukturyzacji. Obecnie trwa pat pomiędzy rządem, a strajkującym górnikami. Negocjacje będą się przedłużać, górnicy będą naciskać na korzystniejsze dla siebie rozwiązania, eskalując strajk. Jeśli uda się rządowi zawrzeć kompromis, to znów będzie to gaszenie pożaru. Styczniowe straty premier zaprezentowano w poniższej tabeli.

Straty Ewy Kopacz dotyczą niemal każdego z wymiarów. To tzw. „efekt diabelski”. Jeśli premier traci w czyichś oczach, to w każdej dziedzinie. Nie tylko protesty społeczne są przyczyną takich spadków notowań, ale wcześniej opisywane, liczne błędy wizerunkowe premier. Najbardziej ewidentnym, choć nie najważniejszym, była sesja w tygodniku, z retuszem i lokowaniem produktów, która rozpoczęła medialną dyskusję o kryzysie premier. Jeśli wcześniej premier przekonywała, iż jest politykiem bliskim ludziom, to dalsze ocieplanie wizerunku, spowodowało utratę powagi. Teraz premier próbuje uciec do przodu i pokazać, że potrafi walczyć o rozwiązanie bardzo trudnych sporów społecznych. Zapowiada także ofensywę światopoglądową (to opisywana wcześniej próba skorzystania na problemach SLD i przejęcia części wyborców tego ugrupowania).

Leszek Miller jako jedyny zyskuje w tym badaniu (116 pkt; zysk + 7 pkt). Wynik ten interpretowany jest jako korekta po wcześniejszych stratach związanych ze złymi rezultatami w wyborach samorządowych.

Pomiędzy trójką liderów, a pozostałymi przywódcami partii, jest duża różnica w liczbie punktów. Wyborcy PSL doceniają Janusza Piechocińskiego (71 punktów) pod względem każdej cechy (zwłaszcza patriotyzmu), zaś inni raczej są odporni na zalety wicepremiera.

Janusz Palikot (71 pkt) jest dobrze oceniony pod względem tolerancji, otwartości, a także stosunkowo korzystnie na wymiarze siły. Słabą jego stroną  jest postrzeganie jego uczciwości oraz  kompetencji, zwłaszcza w sytuacjach tak trudnych jak czas kryzysu na Ukrainie.

Problemy w partii, a także obyczajowe zaowocowały dużymi stratami (-15 pkt) Janusza Korwin-Mikkego (łącznie 55 pkt).

Pomiar został przeprowadzony w dniach 2-5 stycznia 2015 roku  2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1037 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania (3 proc. estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności). Uwaga: badania mogli wskazać więcej niż jednego polityka.

*W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla bycia dobrym przywódcą politycznym oraz ocenę danego polityka pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej  ocena dla danego polityka. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych.

 zmianywizerunekpolitykowe

Pobierz pełny raport >>>

Zobacz inne artykuły >>>

.

Skomentuj...