maliszewski2222

dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. zachowań politycznych
Uniwersytet Warszawski

.

[30.VII.2015]

W sondażu Ariadna 63 proc. badanych stwierdziło, iż Kościół katolicki (jako instytucja, hierarchowie) nadmiernie angażuje się w politykę. Z takim zdaniem zgadzają się nie tylko wyborcy PO, ale także duża część sympatyków PiS. Badani są podzieleni w ocenie relacji prezydenta-elekta Andrzeja Dudy i hierarchów Kościoła. Sympatycy PiS oceniają je pozytywnie, ale wyborcy innych partii sądzą, że są zbyt bliskie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25 – 28 lipca 2015 roku na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1053 osób*.W sondażu Ariadna 63 proc. badanych stwierdziło, iż Kościół katolicki (jako instytucja, hierarchowie, kapłani) nadmiernie angażuje się w politykę.

Premier Ewa Kopacz we wczorajszym wywiadzie dla Gazety Wyborczej sugerowała, iż takie nadmierne zaangażowanie hierarchów Kościoła może mieć miejsce, gdy rządzić będzie PiS. Zaznaczyła, że „nie chce żyć w republice wyznaniowej”. Słowa te były wypowiedziane w kontekście debaty o in vitro.  „Szanuję Kościół, Episkopat, biskupów, naszą tradycję chrześcijańską. Ale nikt nie nakazuje ludziom, którym sumienie nie pozwala skorzystać z tej metody, by z niej korzystali. Dajmy ludziom wolność wyboru” – powiedziała premier. Spór na temat relacji państwo – Kościół katolicki może być ważnym tematem kampanii.

 

2cf25b4a9d28fb84829b6d8419f339cf

Narracja PO na temat nadmiernego zaangażowania Kościoła katolickiego za czasów ewentualnych rządów PiS ma podatny grunt. Z takim zdaniem zgadzają się nie tylko wyborcy PO (82 proc.), ale duża część sympatyków PiS (51 proc.).

 

7bef75cb22bbb64c27e557f8760197c8

Tematyka relacji Kościół- państwo nie dotyczy tylko sporu o in-vitro, ale sposobu finansowania związków wyznaniowych, a także lekcji religii w szkołach. Paweł Kukiz postuluje, aby zostały one przeniesione na powrót do parafialnych salek katechetycznych, z czym zgadza się 55 proc. respondentów. Ciekawe, że jego sympatycy niekoniecznie zgadzają się z tym poglądem: 51 proc. jest za pozostawieniem lekcji religii w szkołach. Co więcej, mają niemal identyczne przekonania w tym względzie co elektorat PiS (53 proc. za pozostawieniem religii w szkołach). Nie dziwi więc, że spadek poparcia dla Pawła Kukiza oznacza wieksze wzrosty dla PiS niż PO. Tym bardziej, że tak jak w poprzednio opisywanych badaniach, postawy sympatyków PO i Pawła Kukiza są różne (tylko 28 proc. za pozostawieniem religii w szkołach; a 72 proc. wyborców PO za przeniesieniem).

Slajd4

Badani są podzieleni w ocenie relacji prezydenta-elekta Andrzeja Dudy i hierarchów Kościoła. Mniej więcej jedna trzecia (36 proc.) ocenia negatywnie te relacje, jako zbyt bliskie. Taki sam odsetek uznaje je za neutralne. Pozytywne oceny są najmniej częste – 28 proc.

 

06a37d37bed7780fc4e8e2c22c6c7618

Prezydenci Lech Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski dwa miesiące po wyborach uzyskiwali znaczące wzrosty zaufania w badaniach CBOS. Udawało im się przełamać polaryzację społeczeństwa, jaka miała miejsce w czasie kampanii. Prezydent elekt Andrzej Duda w badaniach CBOS nie uzyskał takiego wzrostu ocen. Być może te społeczne podziały są silniejsze niż w ubiegłych latach, ich konserwowaniu sprzyja kampania parlamentarna. Niemniej jednak poza wyborcami PiS, sympatycy innych partii  negatywnie oceniają relacje prezydenta i hierarchów Kościoła katolickiego, np. 69 proc. wyborców PO i 35 proc. sympatyków Pawła Kukiza, którzy na ogół mają postawy dość podobne do elektoratu PiS.

 

Slajd5

 

 

* Pomiar został przeprowadzony w dniach 25 – 28 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1053 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

 

Pobierz raport: Religia w polskiej polityce  >>>

Zobacz inne artykuły  >>>

Skomentuj...