Robert_Stalmach

dr Robert Stalmach
Prezes Zarządu NewsPoint
(www.newspoint.pl)

 

Grudzień to dla wielu Polaków czas przedświątecznej gorączki, wielkiego sprzątania oraz oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Spokojna atmosfera nie udzieliła się natomiast polskim politykom. W Sejmie obserwowaliśmy tzw. kryzys parlamentarny, którego komponentami były: protesty dziennikarzy, wykluczenie jednego posła z sejmowych obrad, blokada przez opozycję sali posiedzeń oraz przeniesienie głosowania nad budżetem do Sali Kolumnowej.

Postanowiliśmy zatem podzielić wspomniane wydarzenia na trzy okresy: Okres I – od 2 do 15 grudnia – „czas spokoju”; Okres II mający cezurę czasową od 16 do 29 grudnia, charakteryzujący się największą intensyfikacją okupacji Sejmu oraz Okres III, trwający od 30 grudnia do 12 stycznia,  zdominowany przez falę protestów opozycji. W ostatnim okresie mieliśmy również do czynienia z kilkoma wpadkami wizerunkowymi osób zaangażowanych w protesty: wyjazd Ryszarda Petru na portugalską Maderę oraz kwestię faktur Mateusza Kijowskiego.

W artykule uwaga zostanie poświęcona charakterystyce trendów w internecie jakie towarzyszyły wyselekcjonowanym wyżej trzem okresom oraz próbie wskazania różnic między nimi w wybranych aspektach.

a

 

Liczba publikacji w czasie

W pierwszym zestawieniu pod lupę zostanie wzięta liczba publikacji jaka wystąpiła na temat każdej partii zasiadającej w Sejmie. Najwięcej (bo 115262 wzmianek) w sieci pojawiło się w kontekście Prawa i Sprawiedliwości. Drugą w kolejności jest Platforma Obywatelska (44208 wzmianek), zaś ostatnie, trzecie miejsce na podium należy do .Nowoczesnej. O Polskim Stronnictwie Ludowym oraz Kukiz’ 15 pisano odpowiednio 10270 i 7862 razy.

b

Trzy partie odnotowały ponad 50% wzrost liczby publikacji w okresie II w porównaniu z okresem I (PO o 59%, .Nowoczesna  o 54%, Kukiz’15 o 52%). Natomiast wzrost dla PSL-u i PiS-u wynosił odpowiednio: o 41% i o 38%. Charakterystyczne w tym porównaniu jest to, iż o każdej partii liczba materiałów była dodatnia.

c

Sytuacja ta nie jest już tożsama kiedy komparatystyce zostanie podany okres III względem II. W tym czasie największy wzrost publikacji poświęcony był ugrupowaniu Pawła Kukiza (25%). Drugie ugrupowanie jakie zanotowało również dodatni bilans to .Nowoczesna (12%). Największy spadek odnotowało ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego (-17%), kolejno Kosiniaka-Kamysza (-9%) oraz Grzegorza Schetyny (-4%).

Dodatni bilans w liczbie publikacji w III okresie o Kukiz’15 tłumaczyć można lansowaniem przez media stwierdzenia, iż lider tegoż ugrupowania wyrasta na lidera opozycji. Natomiast w kontekście .Nowoczesnej spowodowane może być to podróżą Ryszarda Petru na wspomnianą wcześniej Maderę.

 

Wydźwięk

W I Okresie najwięcej pozytywnych wpisów pojawiło się w kontekście Polskiego Stronnictwa Ludowego (43%). W przypadku pozostałych partii pozytywny sentyment pozytywny występował w przedziale 10-20 %. Negatywne wzmianki w przypadku każdej z partii stanowiły ok. 30%, pomijając PSL.  W II okresie  najwięcej pozytywów również można było przeczytać na temat PSL, negatywów zaś o ugrupowaniu Kukiz’15, adekwatnie do minionego okresu. Nieodosobnionym zostaje okres III, gdzie sytuacja jest niemalże identyczna jak w okresie II. W przypadku analizowanych okresów neutralny wydźwięk towarzyszył każdej partii na poziomie ok. 50%.

W okresie II w porównaniu do okresu I największy wzrost pod względem komentarzy pozytywnych odnotowała Platforma Obywatelska (15 punktów procentowych). Ugrupowanie to tym samym odnotowało największy spadek negatywnych wpisów. W przypadku pozostałych ugrupowań zmiany nie przekraczały 5 punktów procentowych. Mało istotne zmiany występowały jeżeli porówna się okres III z II, gdzie sentyment dla żadnej partii nie zmienił się więcej niż o 4 punkty procentowe.

newspoint logo