maliszewski2222

dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. marketingu politycznego
Uniwersytet Warszawski
[][
[17.X.2014]

Platforma Obywatelska remisuje  pod względem poparcia (34%) z Prawem i Sprawiedliwością; SLD 9 (+3 pp), NP JKM 7 (+1pp), PSL 6 (-1pp), TR 2 (bz) w najnowszym badaniu CBOS.

Najciekawszym rezultatem jest 4 pp strata partii rządzącej. Można ją prosto interpretować jako korektę po wrześniowych, znaczących  12% wzrostach poparcia dla Platformy Obywatelskiej. Były one związane z awansem Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Byli wyborcy PO dali temu ugrupowaniu nowy kredyt zaufania. Część osób uczyniła to (1/3 jak sugerowałyby wyniki CBOS) na zasadzie wpływu nastroju chwili, czy też tzw. informacyjnego wpływu większości (PO świętuje sukces, duża część społeczeństwa go podziela, więc także i ja). Korekta ta więc nie dziwi. Istnieje jednak alternatywne wyjaśnienie owego spadku PO. Czy ów kredyt zaufania związany z awansem Donalda Tuska tylko w 2/3 podtrzymała premier Ewa Kopacz? Czy wyborcy PO uznali nowe otwarcie za wiarygodne? Takiej tezie przeczą wyniki sondaży TNS, IBRiS, wedle których po expose notowania PO utrzymały się co najmniej na tym samym poziomie, co po awansie Donalda Tuska. Rezultaty badań sugerują występowanie efektu Tuska-Kopacz. Awans spowodował sondażowe wzrosty, a premier Kopacz je utrzymała. Co więcej, wcześniej opisywane rezultaty badania www.tajnikipolityki.pl wizerunku premier Ewy Kopacz pokazały radykalną pozytywną zmianę jej postrzegania. Jest jednak pewne zjawisko, które powinno niepokoić polityków PO, a jest nim brak przełożenia pozytywnej zmiany premier na wizerunek partii. Z badań realizowanych na początku października wynika, iż np. dla cechy „politycy tej partii rozumieją potrzeby przeciętnych Polaków” –18% badanych wskazuje PiS, a tylko 8% PO. Jest to ciekawy rezultat, gdyż społeczna wrażliwość stała się nową osią sporu pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim  Ewą Kopacz. Premier w badaniu liderów zrównała się z Jarosławem Kaczyńskim pod względem tej cechy (Donald Tusk dołował w sondażach pod względem rozumienia potrzeb Kowalskich). PO nie tylko gorzej jest oceniana pod względem tej cechy niż PiS, ale w zasadzie wizerunek tej partii przypomina ten z okresu kryzysu przed nominacją Donalda Tuska, patrz: Tabela

Wizerunki_partii

Być może czasu wymaga przełożenie zmiany postrzegania Ewy Kopacz, nowego otwarcia na wizerunek PO. Teza ta jest weryfikowana, a wyniki kolejnego badania w przyszłym tygodniu, zachęcam do zapoznania się.


* Badanie  przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 9–15 października 2014 roku na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
** Pomiar został przeprowadzony w dniach 1-5 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1081 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

/

Zobacz inne artykuły >>>

/

/

Skomentuj...