Robert_Stalmach
dr Robert Stalmach
Prezes Zarządu NewsPoint
(www.newspoint.pl)

 

[16.04.2015]

Z badania przeprowadzonego przez Newspoint w dniach 31.03.2015 – 13.04.2015 wynika, że liczba publikacji pojawiających się w Internecie na temat wszystkich kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta zmalała w porównaniu do poprzednich dwóch tygodni.

W dalszym ciągu największą liczbę publikacji odnotowano u Bronisława Komorowskiego, jednak spadła ona w porównaniu do poprzedniego okresu badania o 17%. Wydźwięk wypowiedzi na temat urzędującego prezydenta nie uległ znaczącym zmianom (pozytywne 8,3%, negatywne 27,4%).

Drugie miejsce, podobnie jak w poprzednim zestawieniu należy do Andrzeja Dudy. Liczba wzmianek na jego temat w Internecie spadła o 29%, jednak wydźwięk tych publikacji pozostał na podobnym poziomie.

Największy spadek liczby publikacji na swój temat ( o 42%!) odnotował Janusz Palikot. Niekorzystnie dla Palikota zmienił się także wydźwięk materiałów. Wzmianki o charakterze pozytywnym zmalały o 5.8 pkt%, zaś o charakterze negatywnym wzrosły o 13.3 pkt%.

newspoint_artykul_prezydenci_kwiecien

Najwięcej w stosunku do poprzednio badanego okresu straciła kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Magdalena Ogórek. Ilość negatywnych komentarzy na jej temat wzrosła aż o 15 pkt%, podczas gdy liczba pozytywnych zmalała o 2.6 pkt%. Dużo stracił także Jacek Wilk, u którego zaobserwowano spadek o 7.9 pkt% informacji o pozytywnym wydźwięku.

Choć liczba publikacji na temat Pawła Kukiza zmalała o 24%  to korzystnie zmienił się ich wydźwięk. Liczba pozytywnych komentarzy wzrosła o 4.8 pkt%, a liczba negatywnych wzmianek spadła o 2.3 pkt%.

W dalszym ciągu spośród wszystkich kandydatów największy, pozytywny odsetek komentarzy, bo aż 15,9% odnotował Janusz Korwin – Mikke.

Zobacz inne artykuły >>>

Skomentuj...