Robert_Stalmach
dr Robert Stalmach
Prezes Zarządu NewsPoint
(www.newspoint.pl)

.

[27.05.2015]

Newspoint zbadał liczbę publikacji, które pojawiły się w dniach 12.05 – 25.05 na temat kandydatów, którzy przeszli do drugiej  tury wyborów prezydenckich. Czas ten przypadał na decydujący okres kampanii, między pierwszą a drugą turą wyborów. Spośród ośmiu kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta pozostało już tylko dwóch – Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. W badanym okresie zauważalny jest znaczący wzrost liczby publikacji na temat wymienionych kandydatów w porównaniu do analogicznego okresu poprzedzającego badanie.

Zdecydowanie większy wzrost liczby wzmianek na swój temat (aż o 169%!) odnotował kandydat Prawa i Sprawiedliwości – Andrzej Duda. Bardzo korzystnie zmienił się też wydźwięk wpisów – liczba pozytywnych komentarzy wzrosła o 10,6 pkt%, a liczba negatywnych publikacji spadła o 5,3 pkt%.

newspoint_artykul_prezydenci_maj2

Bronisław Komorowski, mimo wzrostu liczby wzmianek na swój temat o 70% w porównaniu do poprzednich dwóch tygodni, odnotował o prawie  siedem tysięcy mniej wpisów  niż jego kontrkandydat z Prawa i Sprawiedliwości. Niekorzystnie zmienił się także charakter publikacji, ponieważ liczba negatywnych komentarzy wzrosła o 6,3 pkt%.

Rozkład wydźwięku komentarzy był bardziej korzystny dla Andrzeja Dudy. Odsetek wpisów o charakterze pozytywnym stanowił u niego 22,1% wszystkich publikacji, podczas gdy u Bronisława Komorowskiego to tylko 8,2%. Także niekorzystnie dla kandydata PO przedstawiała się liczba negatywnych wzmianek, która stanowiła 26,7% wszystkich publikacji – u Andrzeja Dudy odsetek ten był prawie o 15% mniejszy i wynosił 11,8%.

Zobacz inne artykuły >>>

Skomentuj...