dr Sergiusz Trzeciak
Ekspert ds. marketingu politycznego
komunikacji politycznej i wizerunku
PAN, Collegium Civitas
.

 

[3.IV.2015]

Pamiętając o tym, by zidentyfikować oraz rozwijać swoje talenty możemy przejść do wyznaczenia celów. Gdy jesteśmy już pewni, co i dlaczego chcemy osiągnąć, na przykład mandat w nadchodzących wyborach parlamentarnych bądź samorządowych, warto ten cel zapisać. Dlaczego dobrze jest sformułować cele na piśmie?

Zasada SMART

Jak wynika z badań, tylko 10% ludzi ma cele, a zaledwie 3% je zapisuje. Te 3% jest w stanie osiągnąć od 50 do 100 razy więcej niż osoby, które cele mają, ale ich nie zapisują (za:  L. James, 10 założeń networkingu. Jak w pełni wykorzystywać swoje znajomości, przeł. B. Sałbut, Gliwice: Helion 2007). Nawet jeśli jesteśmy nieco sceptyczni wobec tych danych, warto wypróbować tę zasadę na sobie. Warto również poddać określony przez nas cel testowi SMART.

SMART to akronim od angielskich słów simple (prosty), measurable (mierzalny), achievable (osiągalny), relevant (istotny), timely defined (określony w czasie). Zgodnie z tą metodą prawidłowo sformułowany cel powinien być:

 • prosty – zrozumiały i jednoznaczny; na przykład zdobycie mandatu w wyborach do sejmiku wojewódzkiego w roku 2014, do czego potrzebnych będzie około 18000 głosów (liczbę potrzebnych głosów można oszacować na podstawie wyników poprzednich wyborów oraz danych dotyczących aktualnych preferencji politycznych; należy podejść do tego ambitnie, gdyż wiele czynników, o czym będzie mowa dalej, pozostanie niezależnych od nas);
 • mierzalny – pozwalający na sprawdzenie, w jakim stopniu został osiągnięty; nawet jeśli nie uda się zdobyć mandatu, warto porównać planowaną i uzyskaną liczbę głosów, co pomoże odpowiedzieć na pytanie o przyczyny porażki;
 • osiągalny – realistyczny; warto się nad tym poważnie zastanowić, na przykład znany sportowiec czy wieloletni dyrektor zespołu szkół ma większe szanse na uzyskanie 18000 głosów niż nieznany szerzej młody absolwent, który na razie nie może się poszczycić zawodowymi osiągnięciami;
 • istotny – wartościowy i ważny; w tym miejscu wracamy do pytania, dlaczego zależy nam na osiągnięciu danego celu, dlaczego zwycięstwo w wyborach jest dla nas wartościowe i ważne;
 • określony w czasie – z dokładnie wyznaczonym horyzontem czasowym jego osiągnięcia; data wyborów będzie wyznaczona przepisami prawa, a do niej należy dostosować własny harmonogram pracy, o którym będzie mowa w rozdziale szóstym.

Na potrzeby kampanii wyborczej warto wyznaczyć swoje cele na czas sprawowania mandatu. Cele te powinny również w miarę możliwości być zgodne z zasadą SMART. Zamiast ogólników typu „więcej pracy” można zapisać: „Jako burmistrz będę działał na rzecz tego, aby do końca 2016 roku poziom bezrobocia wśród osób do 35 roku życia w naszym mieście spadł poniżej 10%”. Oczywiście jest to istotne i konkretne zobowiązanie, ale jednocześnie pokazuje ono, że kandydat jest skoncentrowany na realizacji jasno określonych zadań, a nie mglistych zapowiedzi.

Cztery kroki

Wiele osób się zastanawia, czy istnieje uniwersalny patent na osiąganie celów. Autorzy licznych poradników przedstawiają różne metody, ale niewiele z tych metod jest popartych rzetelnymi badaniami naukowymi. W książce 59 sekund: pomyśl chwilę, zmień wiele profesor Richard Wiseman podaje cztery kroki zwiększające prawdopodobieństwo osiągnięcia celów (za: R. Wiseman, 59 sekund: pomyśl chwilę, zmień wiele, przeł. M. Glasenapp, Warszawa: W.A.B. 2012). Swoje wnioski oparł on na wynikach przeprowadzonego eksperymentu. Oto wspomniane kroki:

 1. Miej dokładny plan osiągania celu i go zapisz.
 2. Opowiadaj o swoim planie przyjaciołom, rodzinie i osobom, które dodają Ci motywacji.
 3. Pomyśl i wyobraź sobie pozytywne skutki osiągnięcia celu.
 4. Przyznawaj sobie drobne nagrody za realizację poszczególnych etapów planu.

W przypadku celów politycznych samo pozytywne nastawienie nie wystarczy, ale na pewno będzie pomocne.

Zapamiętaj:

 • na potrzeby kampanii wyborczej należy sformułować swoje cele – nie ograniczaj się tylko do odpowiedzi, co i jak chcesz osiągnąć, ale zastanów się, dlaczego chcesz osiągnąć dany cel;
 • celem kampanii wyborczej nie zawsze jest tylko i wyłącznie zwycięstwo;
 • zwycięstwo nie powinno być celem samym w sobie, a jedynie środkiem prowadzącym do osiągnięcia celów wyższych;
 • analiza SWOT to proste i skuteczne narzędzie pomagające określić własne mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia;
 • wyznaczone cele warto poddać testowi SMART i sprawdzić, czy są one proste, mierzalne, osiągalne, istotne oraz określone w czasie.

Fragment pochodzi z książki dr Sergiusza Trzeciaka “Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory”. Więcej informacji o książce na stronie www.trzeciak.pl/books/drzewo-kampanii-wyborczej/

Zobacz inne artykuły >>>

Skomentuj...