dr Sergiusz Trzeciak
Ekspert ds. marketingu politycznego
komunikacji politycznej i wizerunku
PAN, Collegium Civitas
.
[26.IV.2015]

Kolejne elementy komunikacji z wyborcami to program oraz hasła wyborcze. Przygotowanie programu wyborczego, który stanowi analizę i rozwinięcie przyjętych tematów kampanii należy rozpocząć od wynotowania wszystkich istotnych zagadnień, które mogą się pojawić w kampanii. Musisz zatem podejść do sprawy znacznie szerzej niż w przypadku tematów. Na potrzeby każdego zagadnienia musisz napisać przynajmniej kilka zdań, w których zaprezentujesz swoje stanowisko; skup się przy tym na konkretnych rozwiązaniach i udzieleniu wyborcy odpowiedzi na pytanie, jak zamierzasz poradzić sobie z danym problemem.

.

Program wyborczy

Jeśli startujesz z listy komitetu wyborczego, wybierz najistotniejsze punkty z programu Twojego ugrupowania oraz wzbogać je o własne pomysły, uwzględniające oczekiwania wyborców.

Jeśli ubiegasz się o mandat radnego, przestudiuj protokoły z posiedzeń rady, aby wiedzieć, jakie sprawy są obecnie rozstrzygane. Powinieneś postąpić podobnie, jeśli kandydujesz w wyborach do innych organów.

Konstruując program, zawsze miej na uwadze oczekiwania wyborców. W tym celu:

 • korzystaj z lokalnych badań opinii publicznej, pamiętając o wspomnianym wcześniej rozróżnieniu pomiędzy problemami własnymi a problemami kraju;
 • przeprowadź ankietę na terenie Twojego okręgu wyborczego; zadbaj przy tym o reprezentatywność wyników, aby dostarczyły Ci one obiektywnych i wiarygodnych danych; co ważne, ankieta nie tylko pozwoli Ci zebrać informacje, ale również będzie elementem kampanii wyborczej, za pomocą którego pokażesz wyborcom, że wsłuchujesz się w ich opinie i troszczysz o ich sprawy;
 • odwołuj się do opinii znajomych i sąsiadów, zwłaszcza jeśli stanowią oni reprezentatywną grupę dla Twojego okręgu wyborczego;
 • śledź lokalne media – prasę, radio, telewizję, portale internetowe, aby wiedzieć, czym żyje lokalna społeczność; miej jednak na uwadze fakt, że media nie zawsze są obiektywne i bezstronne;
 • zbieraj opinie i uwagi wyborców, zwłaszcza na spotkaniach przedwyborczych, gdyż one pomogą Ci ustalić wykaz spraw do załatwienia w okręgu wyborczym.

Warto również obserwować działania politycznych przeciwników, ich publiczne wypowiedzi
i wywiady udzielone mediom, aby najważniejsze sprawy poruszane przez konkurentów znalazły również odzwierciedlenie w Twoim programie politycznym.

Hasła wyborcze

O ile program stanowi analizę programu, o tyle hasło wyborcze jest jego syntezą. Hasło powinno być proste, czytelne, a jednocześnie niebanalne i zgodne z wizerunkiem kandydata. Nie powinno być dłuższe niż cztery wyrazy, gdyż utrudni to jego zapamiętanie. Dobrze, jeśli odwołuje się do emocji, nie może jednak wywoływać dwuznacznych skojarzeń ani nakłaniać do przeróbek (zmiany czy dopisywania słów) niekorzystnych dla kandydata.

Podstawą hasła są wybrane tematy kampanii wyborczej, dlatego tak ważne jest zachowanie spójności pomiędzy nimi. Hasło ma wręcz stanowić syntezę tematu.

Istnieje pewien magiczny zestaw słów, które warto wykorzystać, oczywiście uwzględniając indywidualne cechy kandydata lub ugrupowania politycznego. Są to słowa opisujące cechy osobiste takie jak doświadczenie, kompetencja, wiedza, skuteczność, uczciwość, odwaga, energia, aktywność, zaangażowanie. Są to też słowa odwołujące się do wartości takich jak rodzina, bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja, patriotyzm, przyszłość, jak również do konkretnych tematów takich jak drogi, kanalizacja, inwestycje, place zabaw dla dzieci, przedszkola, szkoły.

 

Przykład

Zabawne hasła wyborcze

Gwarancja satysfakcji                                                          

Swój chłop w Europarlamencie

Nikt Ci tyle nie da, ile ja mogę Ci obiecać               

Czuby potrzebują Kuby

Podaj dłoń, chcę Ci pomóc                                       

Daje każdemu… szansę

Łukasz Fiutek – kandydat z jajami

Ruda do Rady (kandydatka nawiązała w ten sposób do swojego koloru włosów)

 

Przykłady haseł wyborczych z kraju i zagranicy

Chodzi o ludzi, nie o politykę                                    

Ludzie ponad polityką

Doświadczenie i zaangażowanie                              

Serce masz po lewej stronie             

Mocny głos za (tutaj wpisujemy nazwę miejsca)                

Prawy człowiek lewicy

 

Hasła dla kandydatów młodych

Energia i młodość

Młody z energią

 

Hasła dla kandydatów rozpoczynających karierę polityczną

Czas na zmiany

Zmienimy (tutaj wpisujemy nazwę miejsca)

 

Hasła dla kandydatów kontynuujących karierę polityczną

Rozwaga i doświadczenie

Doświadczony i skuteczny

Sprawdzony gospodarz

 

Hasła programowe

Mądrze, zdrowo, bezpiecznie                                              

Edukacja. Rozwój. Praca

Edukacja i szanse                                                      

Po pierwsze gospodarka                   

Silna Rodzina. Bezpieczna Szkoła. Niskie Podatki

 

Hasła mające na celu przypomnienie numeru listy

Bóg nam dał numer 1 (Porozumienie Centrum)

6 – najwyższa wygrana (Polskie Stronnictwo Ludowe)

SLD na 5

13-tego głosuj na 13 (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Hasła przerabiane

W lewo, w prawo, zawsze do przodu (przerabiane na: W lewo, w prawo i w drzewo!)

Wybierzmy przyszłość (przerabiane na: Wypierzmy przeszłość)

Dom wszystkich. Polska (przerabiane na: Dom wszystkich. Kolska – tutaj skojarzenie ze słynną warszawską izbą wytrzeźwień)

 

Podsumowanie przekazu

Zapamiętaj:

 • przekaz powinien zawierać najważniejsze informacje, czyli to, kim jesteś, jakie korzyści oferujesz swoim wyborcom, w czym Twoja oferta może być przydatna dla Twoich wyborców, co odróżnia Ciebie od innych kandydatów;
 • konstruując swój przekaz, warto wrócić do wizji, misji i celów, przekaz bowiem powinien być z nimi spójny;
 • znacznie skuteczniejszy jest przekaz, który akcentuje korzyści potencjalnych wyborców;
 • na potrzeby kampanii wyborczej warto napisać swój biogram;
 • temat kampanii wyborczej jest kompromisem pomiędzy trzema elementami: (1) zainteresowania i oczekiwania wyborców, (2) wiarygodność i kompetencje kandydata, (3) sprawy, którymi zajmuje się konkurencja;
 • program wyborczy stanowi analizę i rozwinięcie przyjętych tematów kampanii;
 • hasła wyborcze stanowią syntezę przyjętych tematów kampanii.

Fragment pochodzi z książki dr Sergiusza Trzeciaka “Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory”. Więcej informacji o książce na stronie www.trzeciak.pl/books/drzewo-kampanii-wyborczej/

Zobacz inne artykuły >>>

2 komentarze to “Jak wygrać wybory? Program i hasła wyborcze”
Skomentuj...