Robert_Stalmach
dr Robert Stalmach
Prezes Zarządu NewsPoint
(www.newspoint.pl)

 

[13.05.2015]

Z badania przeprowadzonego przez Newspoint w dniach 28.04.2015 – 11.05.2015 wynika, że liczba publikacji na temat kandydatów startujących w wyborach prezydenckich zdecydowanie wzrosła w porównaniu do poprzednich dwóch tygodni.

Kandydaci na prezydenta

Liderem rankingu wciąż pozostaje Bronisław Komorowski. Liczba wzmianek na jego temat zwiększyła się o 45%, natomiast wydźwięk wypowiedzi nie zmienił się znacząco, w dalszym ciągu urzędujący prezydent posiada największy odsetek negatywnych komentarzy, które stanowią aż 20,4% wszystkich wypowiedzi.

Drugie miejsce, podobnie jak w poprzednim zestawieniu zajmuje Andrzeja Duda. Mimo tego, że liczba publikacji na jego temat wzrosła aż o 92% to i tak jest ona o prawie dziesięć tysięcy mniejsza w porównaniu do liczba wzmianek na temat prowadzącego w rankingu Bronisława Komorowskiego. Korzystnie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości zmienił się wydźwięk informacji – liczba pozytywnych komentarzy wzrosła o 2pkt%, a liczba negatywnych wzmianek spadła o 3 pkt%.

sami kandydaci_maj

Największy wzrost liczby publikacji na swój temat odnotował Paweł Kukiz (o 236%!). Dzięki temu wyprzedził zajmującego trzecie miejsce w poprzednim rankingu Janusza Korwin – Mikke. Niekorzystnie dla Kukiza zmienił się sentyment wypowiedzi – nacechowanie pozytywnie spadły o 4 pkt%, a negatywnie wzrosły o 3 pkt%.

Znacząco zwiększyła się również liczba komentarzy na temat Magdaleny Ogórek (o 120%) i Janusza Palikota (o 129%).  O ile u jedynej kobiety ubiegającej się o urząd prezydenta nie zanotowano istotnych zmian w wydźwięku komentarzy, tak u Janusza Palikota zdecydowanie zmalała liczba publikacji o pozytywnym charakterze (o 7 pkt%), które stanowią 8.5% wszystkich wpisów na jego temat.

W stosunku do rankingu sprzed dwóch tygodni najwięcej stracił Jacek Wilk. Choć liczba komentarzy na jego temat wzrosłą o 58% to zmienił się wydźwięk informacji: odsetek pozytywnych zmalał aż o 10pkt%.

Partie i ich liderzy

Newspoint zbadał również liczbę materiałów pojawiających się w Internecie w dniach 28.04.2015 – 11.05.2015 na temat największych partii politycznych i ich liderów. Okazało się, że najwięcej wpisów pojawiło się na temat Janusza Korwin – Mikke, ich liczba wzrosła aż o 143%! Zmienił się również wydźwięk informacji – o 4 pkt% spadła liczba tych o charakterze pozytywnym, za to negatywnych komentarzy było więcej o 6 pkt%. W porównaniu do poprzedniego badania straciła również partia Korwina – Mikke. Liczba wzmianek na jej temat o charakterze pozytywnym zmalała o 1.3 pkt%, zaś o charakterze negatywnym wzrosła o 4.8 pkt%. Warto podkreślić, że w dalszym ciągu partia KORWiN posiada największy odsetek pozytywnych komentarzy i najmniejszy odsetek negatywnych, spośród wszystkich partii uwzględnionych w rankingu.newspoint_artykul_partie_maj

W dalszym ciągu najwięcej pisano o Prawie i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała także pozytywne zmiany w wydźwięku publikacji, ponieważ o 8.7 pkt% zmalała liczba negatywnych wpisów. Sam Jarosław Kaczyński w dalszym ciągu posiada największy odsetek negatywnych komentarzy (40.4% wszystkich wpisów), a liczba publikacji na jego temat w porównaniu do poprzedniego badania spadła o 19%.

Duży wzrost liczby komentarzy odnotowały partie rządzące, czyli Platforma Obywatelska (o 57%) i Polskie Stronnictwo Ludowe (o 81%). O ile PO nie odnotowało znaczących zmian w wydźwięku komentarzy, tak na temat PSL-u spadła  liczba wzmianek o negatywnym  charakterze (o 6 pkt%). Liderka PO – Ewa Kopacz odnotowała nieznaczny spadek (o 9%) liczby publikacji na swój temat, również nie zmienił się znacząco wydźwięk wpisów (pozytywne 7.8%, negatywne 27,1%).

Największe zmiany zaobserwowano u Janusza Palikota, gdzie liczba informacji na jego temat wzrosła aż o 308%! Korzystnie dla niego zmienił się również wydźwięk publikacji – odsetek tych o charakterze pozytywnym wzrósł o 4 pkt%, a negatywnych zmalał o 12 pkt%.

liderzy partii sami_maj

Niekorzystne spadki odnotował Sojuszu Lewicy Demokratycznej, liczba komentarzy o pozytywnym charakterze spadła o 14.9 pkt%. Z drugiej strony przywódca tej partii – Leszek Miller w porównaniu do poprzedniego badania dużo zyskał. Nie dość, że liczba wzmianek na jego temat wzrosła o 78%, to jeszcze korzystnie zmienił się wydźwięk informacji – liczba komentarzy o charakterze negatywnym zmalała o 10 pkt%.

Zobacz inne artykuły >>>

 

Skomentuj...