maliszewski2222

dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. marketingu politycznego
Uniwersytet Warszawski

.

[19.II.2015]

Po pięciu miesiącach wyczerpał się dodatkowy kredyt zaufania dla nowego rządu PO-PSL. Premier Ewa Kopacz ma wciąż duży kapitał społecznego poparcia. Zużywa się on m.in. podczas protestów, w których opinia publiczna przyznaje racje na ogół stronie społecznej. Natomiast notowania Platformy Obywatelskiej pozostają wciąż korzystne. Czy to, co zostało z tzw. „efektu Kopacz”, wystarczy do jesiennych wyborów? 

zaufanie

Zgodnie z wynikami lutowego badania CBOS odsetek przeciwników rządu (32 proc.) był większy niż jego zwolenników (30 proc.). Natomiast, jeśli chodzi o premier, te sondażowe nożyce jeszcze się nie przecięły – odsetek osób deklarujących zaufanie do niej (44 proc.) jest wyższy niż osób jej nieufnych (32 proc.). Niemniej jednak od kilku miesięcy można obserwować silny trend spadkowy dla zaufania wobec Ewy Kopacz. Te notowania premier przypominają wyniki Donalda Tuska z jego kryzysu z 2011 roku. Podczas kampanii wyborczej premier Tusk odbudował zaufanie. Premier Ewa Kopacz już niedługo zyska dodatkowy czas na podjęcie próby rozwiązania swoich problemów, gdyż uwaga mediów skupi się na kampanii prezydenckiej. Bez nowego pomysłu na siebie (np. dlaczego Polacy chcieliby jej zaufać na kolejne cztery lata), nie tylko nie będzie zaletą PO podczas kampanii jesiennej, ale jej obciążeniem.

sporyspoleczne

Błędy popełniane przez premier Ewę Kopacz były opisywane już wielokrotnie. Poza tymi błędami, czynnikiem, który pochłania kapitał zaufania są protesty społeczne. Trudna sytuacja górnictwa, utrata ewentualnych miejsc pracy, problemy w służbie zdrowia, kłopoty finansowe frankowiczów, bardziej przemawiają do wyobraźni, niż wskaźniki gospodarcze, które są relatywnie dobre. Fala strajków, protestów, sprzyja negatywnym ocenom (i zgodnie z tzw. modelami portfelowymi) i głosowaniu przeciw rządzącym. Dlatego rządzący, przy poparciu opinii publicznej dla strajków, tak bardzo są skłonni zawierać tzw. „zgniłe” kompromisy  (przykład Kompanii Węglowej). Ewentualnie, aby ich uniknąć, premier stara się nie angażować bezpośrednio w poszukiwanie rozwiązań (przykład JSW, rolników), ale wówczas też wizerunkowo tracą, gdyż są rzekomo bierni.Te problemy pokazują jak ważne jest zaufanie dla rządzących (z zaufaniem łatwiej radzić sobie z protestami) i jak istotne jest wypracowanie mechanizmów dialogu społecznego, aby tych protestów uniknąć.

Uśrednione poparcie dla partii (CBOS, TNS Polska, Millward Brown, GfK, IBRiS),  średnia kroczącaUśrednione poparcie dla partii (CBOS, TNS Polska, Millward Brown, GfK, IBRiS), średnia krocząca, fot. Michał Zieliński

Protesty sprzyjają zużywaniu się zaufania do premier Ewy Kopacz, nie powodują spadków Platformy Obywatelskiej (jeśli prześledzić uśrednione notowania partii). Jak tłumaczyć ten mechanizm? Czy premier skupia na sobie całą uwagę i bierze wszystkie problemy na tzw. „klatę”? Notowania PO cały czas ukazują tzw. „efekt TusKopacz”, a więc wzrost poparcia po uzyskaniu przez Donalda Tuska stanowiska szefa Rady Europejskiej i utrzymania sondażowej przewagi nad PiS przez Ewę Kopacz.

Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie partii politycznych?Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie partii politycznych?, fot. Ariadna, www.tajnikipolityki.pl

Czym są spowodowane te dobre notowania PO? Odpowiedź dają badania wizerunkowe. W nich to (badanie firmy Ariadna) zadawane było pytanie, jakie kryteria są istotne w ocenie partii, a także wskazywano, które cechy najbardziej pasują do danych ugrupowań. Najważniejszą cechą dla badanych „jest rozwiązywanie problemów społecznych”, a ich zdaniem Platforma Obywatelska czyni to najlepiej (28 proc. chociaż tylko 2 pp wyprzedza na tym wymiarze PiS). Zatem, pomimo problemów rządu, opozycja wciąż nie wypracowała sobie korzystniejszego wizerunku niż partia rządząca.

tabelkapartie

Platforma Obywatelska ostatnio traciła w domenie radzenia sobie ze społecznymi problemami. Co więcej, PiS dominuje nad PO pod względem takich cech jak m.in.: praworządność, czy walka z korupcją. Słabością największej partii opozycyjnej są te cechy, które powodują, iż PO jest tym dobrym strażnikiem „ciepłej wody w kranie”, dzięki którym partia Donalda Tuska wygrała wybory w 2011 i w maju 2014 roku: kompetencja gospodarcza,  w czasie kryzysów i bezpieczeństwa. Oczywiście, nie jest to rozwiązanie dla premier Ewy Kopacz na wyborczy rok 2015, gdyż sytuacja społeczno-polityczna uległa zmianie. Powtórzenie sloganów Donalda Tuska niekoniecznie zmotywuje wyborców PO, aby poszli zagłosować.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – dla premier Ewy Kopacz szklanka jest do połowy pusta, albo pełna. Trendy są negatywne, ale potencjał elektoratu PO, wizerunkowy, na tyle duży, aby premier, przy dobrym pomyśle na siebie/PO/sytuacji politycznej mogła wygrać. Jeśli to jej się nie uda, zakładając że PiS nie będzie miało zdolności koalicyjnej, to prawdopodonie już nie ona formułowałaby nowy, ewentualny rząd PO-PSL.

Zobacz inne artykuły >>>

.

Skomentuj...