[]
Tomek_Baran
dr Tomasz Baran
Ekspert ds. badań opinii i rynku
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

.

.
[30.X.2014]

Dom Badawczy Maison przeprowadził badanie na zlecenie Warsaw Enterprise Institute między innymi na temat tego jak Polacy oceniają szanse wybuchu wojny na terytorium Polski, na ile są skłonni osobiście zaangażować się w obronność kraju i jak oceniają zdolność bojową polskiej armii.

Okazuje się, że co trzeci badany (38%) uważa, że w ciągu najbliższych 10-lat może dojść do wybuchu konfliktu zbrojnego (wojny) z udziałem Polski lub na terytorium Polski (37%). Co drugi badany Polak twierdzi że, w razie wybuchu wojny na terytorium Polski zostanie w kraju. Ale osobistą gotowość do działań obronnych deklaruje 37%, a pozostałe 13% będzie starało się unikać zaangażowania. Co ciekawe 13% zamierza porzucić Ojczyznę i wyjechać za granicę. Pozostali (39%) nie wiedzą zrobią w takiej sytuacji.

Aż 70% badanych Polaków jest zdania, że Polska nie jest przygotowana do obrony swoich granic, a 63% negatywnie ocenia zdolność bojową polskiej armii.  Zdecydowana większość badanych uważa, że Polska nie jest w stanie bronić się zbyt długo samodzielnie, bez pomocy innych krajów przed atakiem innego państwa: 58% wskazuje, że możemy samodzielnie bronić się zaledwie miesiąc, a kolejne 21%, że około 3-ech miesięcy.

Jednak większość (71%) podziela pogląd, że w razie wojny polscy obywatele cywilni, niezależnie od działań polskiego wojska i państwa, powinni aktywnie włączyć się do wysiłku zbrojnego i osobiście wspierać działania wojenne. A co drugi badany (47%) jest skłonny osobiście wstąpić na ochotnika do formacji obrony terytorialnej i odbywania regularnych szkoleń. Jako najlepszą formę cywilnej obrony terytorialnej badani wskazują obronę organizowaną przez struktury administracyjne: gminy, powiaty lub województwa (57%). Sąsiedzkie grupy obrony cywilnej zyskały uznanie 15% badanych, grupy obrony przy firmach (zakładach pracy) – 13%.

Co więcej większość badanych (58%) na wypadek wojny była by skłonna poświęcić część swoich dochodów dla obronności kraju. Co czwarty spośród nich jest skłonny poświecić na ten cel do 5% swoich dochodów, co trzeci od 5% do 9% swoich dochodów,  a co piąty nawet od 20% do 50% swoich dochodów.

Podsumowując, można całkowicie zgodzić się ze słowami profesora Roberta Gwiazdowskiego, że „To bardzo optymistyczne wyniki. Znacząca część naszego społeczeństwa jest gotowa bronić niepodległości Polski – osobiście i poprzez wsparcie materialne. Jest to tym bardziej wymowne, że jednocześnie większość ma obawy czy nasza armia sobie poradzi z odparciem potencjalnego wroga.”

.

Pobierz raport z badania  >>> 

.

Zobacz inne artykuły  >>>

.

.

Skomentuj...