Według Komisji Europejskiej Polska powinna wyrównać i podwyższyć wiek emerytalny. Po niedawnym jego obniżeniu głos Polaków jest jednak jednoznaczny: nie chcemy zmian. Ale czy ewoluujący system pracy skupiony na usługach, wydłużający się czas życia i pustki w zasobach ZUS-u nie powinny skłonić obywateli do bardziej racjonalnej oceny sytuacji?

Według badań przeprowadzonych dla Wirtualnej Polski przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, w którym ankietowani mieli zdecydować, czy chcieliby przesunięcia wieku emerytalnego do 67 lat, większość – aż 77 procent – opowiada się za pozostaniem przy obecnie obowiązującym systemie.

Bardziej krytyczne wobec pomysłu wyrównania wieku emerytalnego do 67 lat okazały się kobiety – tylko 6 procent z nich popiera ten pomysł. Nie ma się jednak czemu dziwić – oznacza to pozostanie czynnymi zawodowo aż o 7 lat dłużej niż dotychczas, co jest dużą zmianą. Mężczyźni, którzy po zmianie musieliby pracować dwa lata dłużej, mają nieco łagodniejszą opinię na temat reformy – opowiada się za nią 17 procent ankietowanych, przeciwnych jest 70 procent.

Warto przyjrzeć się badaniu również z perspektywy partii, na którą ankietowani oddają swój głos w wyborach. O ile wyborcy Prawa i Sprawiedliwości reprezentują wartości wyznawane przez swoją partię – 91 procent z nich jest za pozostaniem przy starym systemie emerytalnym, o tyle opinie wyborców Platformy Obywatelskiej nie są zbieżne z europejskimi standardami, którym partia hołduje – aż 66 procent ankietowanych uważa, że obecny wiek emerytalny powinien nadal obowiązywać, tylko 25 procent z nich jest za jego ujednoliceniem i wydłużeniem.

Cały artykuł >>>

Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1037 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 12 – 16 lipca 2019 roku.