maliszewski2222
dr hab. Norbert Maliszewski
Ekspert ds. marketingu politycznego
Uniwersytet Warszawski

.

.

[31.X.2014]

Premier Ewa Kopacz radykalnie poprawiła swój wizerunek, ale pozytywne zmiany nie dotyczą jeszcze postrzegania Platformy Obywatelskiej jako partii. To PiS lepiej rozumie problemy Polaków niż partia rządząca. Chociaż PO jest najlepiej postrzegana przez chcących wziąć udział w wyborach, to wśród deklarujących absencję podczas głosowania triumfuje opozycja – PiS i SLD – wynika z badania wizerunkowego realizowanego przez panel Ariadna dla tajnikipolityki.pl

Platforma Obywatelska to najsilniejsza marka polityczna wśród wyborców deklarujących chęć udziału w wyborach (151 punktów*).  Dla osób badanych z całej próby Platforma Obywatelska zajmuje miejsce trzecie (117 pkt; PiS zdobywa 124 pkt, SLD 120 pkt). Powodem tej różnicy są badani deklarujący absencję podczas głosowania, krytyczni wobec  partii rządzącej. Opozycja ma zatem bardzo duży rezerwuar potencjalnych wyborców, ale musi znaleźć klucz, aby poszli oni zagłosować.

To nie jest jedyny problem Platformy Obywatelskiej. Premier Ewa Kopacz przekonuje, że jest bliżej ludzi. Co się udaje odnośnie  samej premier (http://tajnikipolityki.pl/kopacz-liderem-wizerunek-politykow-pazdziernik/), ale nie przekłada się na postrzeganie PO. Dla cechy „politycy tej partii rozumieją problemy przeciętnych Polaków” w ocenach „głosujących” PO uzyskuje jedynie 27% wskazań, PiS 35%, SLD 32%. Wrażliwość społeczna też nie jest domeną PO („troszczy się o równe szanse dla wszystkich”  PO 30%, PiS 36%, SLD 34%). Wyjątkiem jest cecha „skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych” (37%; PiS 32%, SLD 29%), ale taki wynik można interpretować jako przejaw świeżo dostępnych w pamięci działań premier w czasie rozwiązywania problemów górników  z kopalni Kazimierz –Juliusz.

Siłą Platformy Obywatelskiej w postrzeganiu(„głosujących”)  respondentów jest kompetencja jej polityków na czas kryzysu gospodarczego (35% wskazań)  i bezpieczeństwa (44%; w szczególności kryzysu na Ukrainie – 40%). Ma też korzystny wizerunek przed wyborami samorządowymi – skuteczna w samorządach 40%), będzie dobrze gospodarować środkami unijnymi z przyszłej perspektywy (41%).

Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość to druga pod względem preferencji  marka polityczna wśród wyborców deklarujących chęć udziału w wyborach (142 punkty), ale pierwsza w całej próbie badanych (a więc i tych, którzy nie chcą głosować). Wady PO to zalety PiS. Partię tę wyróżnia socjalna wrażliwość. Cieszy się większą wiarygodnością w realizacji wyborczych obietnic niż partia rządząca (32%, PO-30%). Domeną partii jest praworządność (39%; PO 32%), walka z korupcją (38%, PO 30%). Duży odsetek wskazań „dąży do zmniejszenia podatków” (37%) to wyraz oczekiwań redukcji obciążeń ze strony fiskusa, a nie neoliberalnego myślenia o gospodarce. W tych obszarach, w których PO jest postrzegana korzystnie, wyraźnie traci główna partia opozycyjna – gwarant bezpieczeństwa (tylko 32%, PO 44%), partia na czas kryzysu (27%, PO 34%), zwłaszcza tego na Ukrainie (27%, PO 40%).

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Trzecie miejsce pod względem siły wizerunków – wśród osób głosujących – zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej (123 pkt; drugie w ogólnej próbie). SLD jest dobrze oceniany w zakresie zagadnień liberalnych światopoglądowo (ale utracił pozycję lidera na rzecz PO): postępu społecznego (31%; PO 39%), a także gwarancji państwa neutralnego światopoglądowo (31%; PO 35%).  Chociaż w próbie było więcej sympatyków PiS, to  SLD uzyskiwało  lepsze oceny pod względem lubienia (30%; PiS 28%). Problemem wizerunkowym SLD jest to, że to PiS silniej niż ta partia lewicowa gospodaruje wrażliwość społeczną: troszczy się o równe szanse dla wszystkich (SLD 34%, PiS 35%),  jest skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych (SLD 29%, PiS 32% wskazań respondentów). Biorąc pod uwagę odsetek preferencji SLD (10%)  i odsetek pozytywnych wskazań wizerunkowych (średnio około 30%) należy podkreślić relatywnie dużą siłę marki tej partii.

PSL, TR, NP – duży dystans do liderów

Pomiędzy trójką liderów, a pozostałymi partiami, jest duża różnica w sile politycznej marki. Polskie Stronnictwo Ludowe (62 pkt) gospodaruje przydatne cechy na czas wyborów samorządowych – skuteczne w nich działanie (23%). Jako partia rządowa zagospodarowała sobie relatywnie duży odsetek wskazań (biorąc pod uwagę niewielki elektorat) – kompetencji w kwestiach gospodarczych (20%). Problemem PSL są oceny skuteczności w walce z kryzysem (11%), zwłaszcza tym na Ukrainie (12%).

Twój Ruch (58 pkt) ma relatywnie korzystny wizerunek, biorąc pod uwagę nikłe poparcie społeczne. To dobre postrzeganie dotyczy kwestii liberalnych, np. gwarant państwa neutralnego światopoglądowo 22%. Zbliżają się wybory samorządowe, a sondaże zapowiadają klęskę Twojego Ruchu, co wiąże się ze słabym jego postrzeganiem w kwestiach ważnych dla  tej kampanii, np. sprawnością działania w samorządach (7% wskazań).

Nowa Prawica ma najsłabszy wizerunek spośród badanych ugrupowań (37 pkt). Biorąc pod uwagę wielkość poparcia tej partii, wynik ten można interpretować tym, że popularność tej partii opiera się na osobie lidera Janusza Korwin-Mikkego. Nowa Prawica zgodnie z nazwą jest liberalna w kwestiach gospodarczych, co zdaje się dostrzegają sympatycy tej partii – dążenie do zmniejszania podatków wyróżnia tę partię (17%). Pozostałe cechy wskazywane są na poziomie nie przekraczającym poparcia tej partii. Szczególną jej słabością (dla partii konserwatywnej) jest to, że tylko 7% wskazuje NP jako gwaranta bezpieczeństwa narodowego.


*W celu przygotowania wskaźnika siły marki pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla wyboru partii oraz ocenę danego ugrupowania pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danej partii.
/

Pobierz raport z badania  >>>

/

Zobacz inne artykuły >>>

Trackbacks/Pingbacks

  1.  generic viagra

Skomentuj...